סרטונים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו נחתו בקפריסין

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו נחתו כעת בלרנקה שבקפריסין, והתקבלו על ידי שר הביטחון של קפריסין מיכאליס גיורגאלס ושגריר ישראל בקפריסין אורן אנוליק.

וידאו: איתי בית-און, לע"מ
סאונד: יחזקאל קנדיל, לע"מ

הבהרה: התוכן בכתבה מתפרסם באופן אוטומטי מעמוד היוטיוב על ידי IsraeliPM – התוכן והמדיה באחריות המפרסם בלבד.

21 תגובות

 1. למה אתה לא לוקח אותי איתך פעם…אני נכה קטוע יד ימין,יושב מובטל בבית…לפחות למרוקו תיקח אותי בתור מתורגמן…🤲🤲🌹🌹🇮🇱🇮🇱💪💪💪🤲💗💗💗

 2. У меня вопрос , к Учёным и журналистам за рубежами России и в Израиле. Кто из политиков и Учёных ВНЕ России, сомневается, что для радиоактивных осадков нет, НЕ существует границ стран и континентов? Вопрос к вменяемым адекватным политикам, ученым и гражданам за рубежами России. Господа Ученые и Политики 15. 10 2012 г в Москве в России, была открыта кафедра Теологии МИФИ 86 в национальном исследовательском ЯДЕРНОМ университете. Она была открыта после моих писем, в том числе в РПЦ и на сайты с 2009 года. 3 года думали и открыли 15. 10. 2012 года. Прошло 11 лет. Сколько времени необходимо для решения простых материальных задач из теории математической Вероятности? 5 минут? Или максимум 15 минут? Пример одной из таких задач теории математических задач. Серия очень простых математически задач и здравого смысла. Текст Скрижалей на библейском иврите состоит из 172 слов на иврите. Принимаем за множество из 172 элементов на иврите. Современная таб. Д. И. Менделеева, на бумаге состоит из 118 химических элементов. Второе множество из 118 химических элементов. А дальше идёт серия очень простых математических задач, вопросов. Какова математическая Вероятность простого совпадения? Одна из задач. Что Множество из 172 элементов, слов на иврите текста Скрижалей. Чётко, материально, указывает на знание как минимум 10 химических элементов, из множества 118 химических элементов в таб. Д. И. Менделеева. Моральные Законы, Заповеди на ИВРИТЕ, специально написаны так, чтобы показать вписаные знания наук физика, химия, астрономия и т д 20 и 21 века н эры. Физика и мораль, Законы Заповеди. Объединены в одном тексте Заповедей на ИВРИТЕ!. Помните? АМеН. АМеН. 2. Вероятность простого совпадения? В тексте Скрижалей на иврите в 172 словах, три слова Шабат. Номера слов ШаБаТ, от начала текста 80, 90 и 130. Все три раза, положение слов ШаБаТ в 172 словах текста Скрижалей указывают на 90 Торий. В коре планета Земля 100% содержание 232 изотопа 90 Тория, период полураспада = 13, 8 миллиардов лет. 232 изотоп 90Th Торий, это научная форма записи возраста нашей Вселенной, в 13, 8 миллиардов лет, в научной форме записи 20 века н э. В тексте Скрижалей на иврите, возраст которых 33 века. Вероятность простого совпадения? И т д… Тексты на ИВРИТЕ Торы Ветхого Завета и Нового Завета на ИВРИТЕ, показывают связь через таб. Д. И. Менделеева. Необходима международная научная экспертиза текстов. Следящие видят набор этого текста без моего разрешения и оживились в центре города С. Пб. Россия. Они следящие работают. (Меня специальные службы России разрабатывают как минимум с 2006 г.). Господа и дамы за рубежами России, Ваше молчание опасно как для Вас самих так и для всей цивилизации. Далее очень не полно: 172 слова текста Скрижалей на библ. иврите текст кн. Исход гл. 20. показывают знание Периодического Закона Химических Элементов, то есть знание таб. Д. И. Менделеева. Текст 10 Заповедей на Библ иврите кн. Второзаконие гл. 5, текст из 216 или 190 слов на иврите, это знание показывает более полно. Ваш официальный ответ Ученые за рубежами России? 2. Эти два разных текста 10 Заповедей на библ. иврите, показывают Заповедь: НЕ возноси в воздух и окружающую среду планеты Земля радиоактивность и радиоактивностью НЕ УБИВАЙ! Показывают не однократно, в разных формах, в этих текстах на иврите, через научные знания 20 и 21 века н э. Господа Учёные и Политики за рубежами России и в государстве Израиль, как понимать Ваше официальное молчание как минимум 11 лет с 2012 года? Вы молчите, зная это и многое другое с 2009 года, 14 лет. То, что происходит в России с уважаемым Дмитрием Муратовым и другими уважаемыми людьми в России, это результат отчасти. Отчасти это и результат и Вашего молчания. Набор этого текста видят, без моего согласия те, кто разрабатывает меня в России как минимум с 2006 года по настоящее время 03. 09. 2023. Они работают. Следят. И делают, в том числе и нагло и демонстративно, оказывая дополнительное психологическое давление. При открытой кафедре Теология МИФИ 86 в 2012 г. Вся квартира проживания в скрытых камерах видео наблюдения, включая сан узел и душ. ДУШ, скрытые камеры, практика. Мою бывшую жену при её жизни «роняли» в душе. При падении она получила, серьёзные телесные повреждения, серьёзные, в том числе и головы и локтей. После её смерти меня трезвого и не курящего, два раза «роняли» в душе. Просто. Камеры скрытого видео наблюдения. И МОЩНЫЙ, не ожидании звук с улицы, Резкий, громкий звук с улицы, под разворот, движение, на одной ноге, при развороте, при сильно смещённом центре тяжести. На мокрой очень скользкой плитке душа…. И всё.… А двери квартиры закрыты из квартиры. Если вдруг, у них следящих всё получится….. Господин Тюльпанов умер 04. 04. 2017 г в С. Пб Россия, он сломал основание свода своего черепа, при падении. В помещении типа душа или бани? Это вопрос. В скрытые камеры видео наблюдения, многие годы смотрит, в том числе и женщина, муж которой, по моему мнению, обучался в системе спец. служб СССР. Школа на всю жизнь. Я в детстве жил в коммунальной квартире, среди сотрудниц и сотрудников, из КГБ Ленинграда….. Запрет на военное практическое применение любого Атомного оружия на всей планете Земля. В двух разных текстах 10 Заповедей на библ. иврите, реально касается не ограниченного числа людей на всей планете Земля, и любых биологических существ на всей планете Земля. Учёные мира и государства Израиль, Ваш ответ. Два разных текста 10 Заповедей на библ. иврите показывают Заповедь: НЕ возноси в воздух радиоактивность и радиоактивностью НЕ УБИВАЙ. Мои ответ инженера. ДА показывают. Алексей Юрьевский, инженер. С. Пб. Россия. 03. 09. 2023 г.

 3. Дело не в моей личности, инженера соавтора авторских свидетельств СССР по темам радиоактивность , дезактивация. Я работал с радиоактивностью в СССР, в Атомной Энергетики. Дело НЕ в моей известности. Текст 10 Заповедей на библейском иврите кн. Второзаконие гл. 5, Кумранского свитка Торы, возраст текстов 2000 лет, и современные тексты Торы. Материально показывают, что после вставки в этот текст 4 или 5 слов на ИВРИТЕ, в тексте Кумранского свитка Торы на иврите. В почти ЯВНОМ виде слова этих текстов со слов 82 по 92 91 включительно. По 92 в тексте Кумранского свитка Торы вставлены 5 слов на иврите. В современном вставлены 4 слова на иврите. Эти слова на ИВРИТЕ! Показывают знание Рядов Радиоактивного Распада 92 Уран – 82 Свинец, и 90 Торий – 82 Свинец ( 81 Таллий). Научные знания науки физика 20 века новой эры, в текстах 10 Заповедей на библейском иврите. Достаточно взять таблицу этих Рядов Радиоактивного Распада из БСЭ, таблица из Большой Советской Энциклопедии.. И сравнить таблицу из БСЭ, с текстом на библейском иврите текста желательно Кумранского свитка Торы, на библейском иврите., слов с 82 по 92 включительно. Любой ШКОЛЬНИК в ИЗРАИЛЕ, выпускных классов, Израиля, может заметить знание Рядов Радиоактивного Распада в тексте 10 Заповедей на библейском иврите. Рыжий лес, У ЧАЭС, опасен для людей и через 37 лет после катастрофы на ЧАЭС в СССР, 26 апреля 1986 года. Тексты ТОРЫ ДАРОВАНЫ народу Израиля. Святому, избранному народу согласно текста Торы, с чем, я полностью согласен. Я, русский, согласно ответу архива ФСБ РФ мне. Возможно, я сомневаюсь в точности ответа мне лично, архива ФСБ России. Но, мне так официально ответили из архива ФСБ России. Это проблема, раскрытия текстов Торы на библейском иврите новыми научными знаниями, которые ожидают в ортодоксальном Иудаизме. По моему мнению касается именно святого , избранного народа Израиля, в первую очередь и всех остальных народов. . Я БЛАГОДАРЕН Вам, за ответ мне. Благодарю Вас. счастья, мира, процветания народу Израиля. С уважением к Вам Алексей Юрьевский, инженер, соавтор авторских свидетельств СССР по темам радиоактивность дезактивация. Мира. Добра. счастья, удачи и процветания, народу Израиля. Алексей Юрьевский. С. Пб. Россия. Благодарю Вас за ответ мне. 03. 09. 2023 г. С. Пб. Россия.

 4. 1)  Before US-talks about Saudi-Justice or about "Shared-Values"
  (or on Israel…):
  Pretty-Please: Display evidence on Biden-bribery-Question, and "health-condition" ??
  2)  Israel PM: Please do not meet Biden, until his health and bribery-question be verified.
  Meeting Biden might cause revealing secrets, becaus of his health…
  3) Irony: RICO suit better "Baiden-Brand".
  NSO probably have bribery-evidence
  (כתב-התביעה 4# נגד "טראמפ" RICO הוא שם החוק כנגד פשע-מאורגן) מתאים יותר לביידן: כי לקח-שוחד (מעל 50 מיליון)
  4) להתכונן לאופציה: של הדחת-ביידן (עקב שוחד) כלומר הידוק הקשר עם "סגנית-הנשיא"…
  תקציר:
  1)  "מנהיגי-המחאה-משקרים":
  כי, הם יודעים: ש"תיקון-החקיקה"
  (צימצום-עילת-הסבירות)
  מגדיל-וודאות (משפטית)
  לכן: טוב-כלכלית
  2)  "מטרת-מנהיגי-המחאה": להמשיך-לבחור-שופטים-בעלי-אג'נדה:
  "מדינת-כל-אזרחיה", כי:
  (=האג'נדה-שלהם
  =אג'נדת-האקדמיה-מ1930…)
  3)  "תומכי-החקיקה":
  רוצים "מדינת-לאום-יהודי" (שופטים-ימניים)
  ולמנוע "מדינת-כל-אזרחיה"
  4)  "המוני-המחאה":
  נסחפים-אחר-מנהיגי-המחאה
  (להפיל הממשלה)
  5)  ל "מאשים-החקיקה": ב"כוונה-רעה" :
  אין אדם אומר: "אלא-מהרהורי-ליבו":
  "התכונות-שמייחס-לזולתו" הן "תכונותיו-שלו"
  6)  בהנחה שידעתם על "עצות-ברק":
  לפורום 555 (מ 2019) :
  ברור ש"אידיוטי-להכריז-על-רפורמה"

 5. God bless,protect PM Benjamin Netanyahu and Mrs. Netanyahu and all great leader of other countries the are friend of Israel Amen❤️❤️❤️✌🏻✊🏻 God bless both nations ❤️♥️❤️🇮🇱♥️♥️♥️🙏

 6. long life Israel 🇮🇱💪🇮🇱✊🇮🇱💪🇮🇱💪🇮🇱✊🇮🇱💪 🇮🇱🤍💙💙💙💙💙🤍🤍🤍🤍🤍🤍♥️♥️♥️♥️♥️♥️🙏💯💯💯💯💯

 7. שאלה: מה אתה מאחל לעם ישראל?

  תשובתי: שייפתחו לנו העיניים ונראה את האמת, שסוף סוף נבין שהעתיד הטוב שלנו הוא לא בניצול הדדי, אלא בכמה כל אחד מנצח את עצמו ומתחבר לזולת. אנחנו צריכים לפתוח דיון בינינו, לא כמו שמנהלים בטלוויזיה כל ערב, עלינו לנקות את עצמנו בכל הרמות מכל הרע. הגענו למצב שמתגלה האמת על מי אנחנו, ומסתבר שאנחנו הרבה יותר גרועים מאומות העולם. השקר שלנו הוא בכל הרמות מלמעלה ועד למטה אני מקווה מאוד שבכל זאת "לא אלמן ישראל" ונמצא דרך לצאת מזה. אבל המצב בהחלט בכלל לא טוב ומסוכן. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסכסוכים בלתי פוסקים בינינו. אני מאחל לכולנו שנהיה חכמים יותר, ונראה את האמת.

 8. GRAZIE PER QUESTO VIDEO STORICO ECCELLENTE CHE PRESENTA I NOSTRI SCAMBI DI AMICIZIA CON I
  VARI STATI CHE ANNO MOSTRATO
  FIDUCIA IN NOI POPOLO DI ISRAELE VICINO E LONTANO,E NOI ALTRESÌ ABBIAMO RICAMBIATO COL NOSTRO
  AMATO ANGELO DEL SIGNORE CON LA SUA CONSORTE CHE CI RAPPRESENTANO,IL NOSTRO AMATO FRATELLO BENIAMIN NETANYAHU,
  L'UMILE SERVO DELL'ETERNO NOSTRO SIGNORE CHE CONTINUA A LAVORARE PER TUTTI NOI POPOLO DI ISRAELE VICINO E LONTANO.
  IL SIGNORE VI BENEDICA GRANDEMENTE E VI PROTEGGA DOVUNQUE ANDRETE TUTTI I GIORNI DELLA VOSTRA VITA FRATELLI E SORELLE AMATI NEL SIGNORE.
  NUMERI 6:24-26,27,
  APOCALISSE 5:11-14.
  CON AFFETTO E STIMA A TUTTI VOI UN SALUTO CARO DA VOSTRO FRATELLO DOMENICO GIAMBATTISTA DI ISCHITELLA FG ITALIA, EUROPA L'UMILE SERVO DELL'ETERNO NOSTRO SIGNORE E DIO BENEDETTO IN ETERNO AMEN AMEN AMEN.
  TODA RAVA ADONIM, SCHIALOM ALEHEM ADONAI ELOHIM KADIMA ISRAEL, BARUCH ADONAI ELOHIM ISRAEL, BOCHER TOV ADONIM SCHIALOM ALEHEM.

Back to top button