מבזקיםפוליטי / מדיני

אם הממשלה תשלים את הקדנציה: נקבע מועד לבחירות הבאות

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, קבע בעתירה למתן חוות דעת באשר למועד הבחירות לכנסת ה-26, כי הבחירות הבאות יתקיימו ביום ג', ט"ז בחשון התשפ"ז ,27 באוקטובר 2026. זאת אם הממשלה הנוכחית תשלים את כהונתה. העתירה הוגשה עם בקשה לקבוע כי הבחירות צריכות להיות בתום חמש שנים של כהונת הממשלה ולא ארבע בשל התפטרות הממשלה הקודמת. יו"ר הועדה דחה את העתירה.

לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הונחה השאלה המשפטית הבאה: האם נוכח התפזרותה בטרם עת של הכנסת ה-24, תכהן הכנסת ה-25 למשך 4 שנים או למשך כ-5 שנים? שאלה זו נובעת מלשון סעיף 36 לחוק-יסוד: הכנסת, הקובעת כי אם "החליטה הכנסת להתפזר, תהיה תקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה עד לחודש חשון הקרוב שלאחר גמר ארבע שנים מיום הבחירה". בענייננו, הכנסת ה-24 החליטה להתפזר קודם שמלאו ימיה, והבחירות לכנסת ה-25 התקיימו ביום בראשון בנובמבר 2022.

המבקש, עו"ד בנימין שור, טען אפוא, כי יש לראות את חודש חשון כיחידה שלמה אחת, שאינה ניתנת לפירוק, ולכן, בעת קביעת מועד הבחירות הבא, יש 'לדלג' על חודש חשון התשפ"ז, החל בתום 4 שנים ממועד הבחירות האחרון, ולהמשיך לחודש חשון המלא הבא, בשנת התשפ"ח, החל בתום כ-5 שנים ממועד הבחירות.

לאחר בחינת עמדות הצדדים להליך, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית חיווה דעתו כי הבחירות יתקיימו, אם הכנסת ה-25 תמלא את ימיה, ביום ט"ז בחשון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026), בחלוף 4 שנים ו-10 ימים ממועד בחירתה של הכנסת ה-25.

יושב ראש הוועדה קבע, כי פרשנות זו מתחייבת נוכח קביעתו של בית המשפט העליון כי: "ההוראה הבסיסית בחוקי היסוד היא 'תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שנים מיום היבחרה'. זהו הביטוי המובהק של הדמוקרטיה הישראלית" בהתאם גם קבע יושב ראש הוועדה, כי "תקופת כהונתה של הכנסת כפי שנקבעה בחוק-היסוד, היא הבסיס, ואין לסטות הימנה אלא בנסיבות שלא ניתן לקיים את הבחירות בעתן, וגם אז, לא ניתן לפעול בדרך זו, אלא לאחר ששני שלישים מחברי הכנסת הסכימו לכך".

בהתאם, על מנת לקיים את שתי התכליות הללו, קבע יושב ראש הוועדה כי יש לאמץ את הפרשנות שלפיה הכנסת ה-25 תכהן 4 שנים ו-10 ימים, ולא את הפרשנות המוצעת על-ידי המבקש, אשר תביא לכהונה של כמעט 5 שנים.

בחירות 2022 - הבחירות לכנסת ה-25 - קלפי
צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button