הודעות דוברות

פיקוד העורף: עדכון להנחיות פיקוד העורף באזורים דן וי…

🔴 עדכון להנחיות פיקוד העורף 🔴
באזורים דן וירקון: לא תתקיימנה פעילויות חינוכיות ואין לצאת לעבודה שאינה חיונית, מותרת התקהלות עד 300 איש בשטח סגור בלבד. https://t.co/mC381f3KfP

פורסם על ידי פיקוד העורף

Back to top button