הודעות דוברותמבזקים

עיריית ירושלים: אושר תקציב פיתוח לבירה לשנת 2024, הגבוה בכל הזמנים

מליאת מועצת העיר אישרה הערב (ה', 28.12) את תקציב הפיתוח לשנת 2024, המסתכם בכ-6.2 מיליארד שקל. התקציב שאושר משקף עלייה של כפי 2 בהשוואה לתקציב שאושר לפני כחמש שנים.

התקציב הבלתי רגיל (תקב"ר) המיועד לפיתוח ירושלים הוא הגבוה ביותר שאושר ע"י העירייה וישמש לביצוע וקידום מיזמים מהותיים שלא במסגרת התקציב הרגיל. מקורות התקציב ממימון מקו אשראי, אגרות והיטלים וכן מהשתתפות משרדי הממשלה.

התקב"ר מציג גידול של 3.3% בסך התקציב הכללי ביחס לשנת 2023, תוך הגדלת ההשקעות בפיתוח תשתיות תחבורה, חינוך, רווחה, חירום וביטחון, תרבות ואמנויות ועוד. תקציב זה יופנה גם להמשך פיתוח התשתיות העירוניות בכלל התחומים לרבות:
* המשך מהפכת שדרוג התשתיות, הכבישים והמדרכות שעוברת העיר בשנים האחרונות
* קידום עבודות הרכבת הקלה וסלילת כבישים, והמשך סלילת שבילי אופניים
* המשך ההשקעה בשיפוץ ושדרוג גני הילדים ומוסדות החינוך
* שיפוץ מקלטים, המשך הקמת מערכות צפייה מרחוק בשטחים ציבוריים ומיגון מוסדות חינוך
* הנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי לאוכלוסיות עם מוגבלויות
* שדרוג אולם הארנה, בריכת הסולטן ומוסדות תרבות וספורט נוספים
* שיקום גנים ציבוריים והמשך ההשקעה במעבר לפחים טמוני קרקע

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

מעיריית ירושלים נמסר: "תקציב הפיתוח שאושר היום הוא הגבוה בתולדות העיר. התקציב הותאם למציאות המשתנה ונותן מענה רחב יותר לסוגיות הנוגעות לביטחון התושבים בעת חירום. זאת, לצד המשך פיתוח התשתיות העירוניות בכלל התחומים. תקציב הפיתוח יסייע לעירייה להמשיך לשפר את השירות לתושבים וישדרג את איכות החיים של כלל תושבי העיר. נמשיך לקדם ולהצעיד את ירושלים, בירת ישראל, קדימה למען תושביה, מבקריה ומדינת ישראל".

גשר המיתרים- נום העלאת מודעות לבריאות הנפש
קרדיט תמונות: לימור מזרחי מח' המאור עיריית ירושלים

Back to top button