הודעות דוברות

המשטרה: במסגרת חקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים במשט…

במסגרת חקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים במשטרת ישראל בשיתוף השב"כ, עלה כי בכוונת "משלחת" מיישובי הגליל והכרמל לצאת למדינת האויב סוריה ולהיפגש עם נציגי הממשל בניגוד לחוק. עם גילוי הכוונה הוזהרו המשתתפים הצפויים והוסברה להם משמעות כוונתם ומעשיהם שיהוו פגיעה בביטחון המדינה ואזרחיה

פורסם על ידי משטרת ישראל

Back to top button