הודעות דוברות

פיקוד העורף: בהמשך לדיווח על אירוע מבצעי בצפון, להלן הה…

פיקוד העורף: בהמשך לדיווח על אירוע מבצעי בצפון, להלן הה...

בהמשך לדיווח על אירוע מבצעי בצפון, להלן ההנחיות לתושבים המתגוררים ביישובים המופיעים מטה:
1. התושבים נדרשים לשהות בבתים ובהישמע אזעקה להיכנס למרחב מוגן למשך 10 דקות.
2. יש להימנע מכל פעילות במרחב הגבול לרבות עבודות חקלאיות וחוגים לילדים.
3. הרשויות הונחו על פתיחת מקלטים. https://t.co/EmfG7UDcQt

פורסם על ידי פיקוד העורף

Back to top button