הודעות דוברות

נתניהו: Four months ago, I visited Oman. It was th…פורסם על ידי Benjamin Netanyahu

Back to top button