בית הודעות דוברות פיקוד העורף: חשוב לשתף: סקרנות יכולה להרוג. אין להתקהל …

פיקוד העורף: חשוב לשתף: סקרנות יכולה להרוג. אין להתקהל …

נכתב על ידי פיקוד העורף

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה