כלכלהמבזקים

חברת החשמל ערכה הגרלה בין כ- 9,500 מבקשים בעלי מתקני ייצור

בהמשך לתוספת של מכסת 2,500 מגוואט ברשת החשמל, לטובת שילוב וחיבור מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת, ערכה היום (רביעי) חברת החשמל הגרלה בין כ- 9,500 מבקשים בעלי מתקני ייצור קיימים וכאלה שיקומו בעתיד, שנרשמו להגרלה על מנת לקבוע סדר בדיקת בקשותיהם. בקשות אשר יעמדו בתנאי הסף הרלוונטיים יקודם חיבורם לרשת החלוקה. בכך תאפשר החברה חיבור של מספר רב של מתקני אנרגיה לרשת החלוקה ותגדל היקף האנרגיה המיוצרת ממקורות מתחדשים ומבוזרים במשק.

התוספת תאפשר חיבור מתקני ייצור פרטיים נוספים לרשת החלוקה, וכן הגדלת רכישת אנרגיה ממתקנים קיימים, זאת בהמשך להחלטת רשות החשמל ולאחר קיום עבודה משותפת עם הרשות וחברת "נגה". היקף החיבור הצפוי יקדם עמידה ביעד של 20% אנרגיות מתחדשות בשנת 2026 ויצמצם את הפער מיעדי שילוב האנרגיות המתחדשות שקבעה הממשלה לשנת 2030.

ההקצאה למכסה זו התאפשרה לאחר הסרת מגבלות ברשת ההולכה, שמנעו חיבור מתקנים ברשת החלוקה או הגבילו את חלקם. אופן הקצאת המכסה בהגרלה נקבע ע"י רשות החשמל.

בשנים האחרונות יצרנים וצרכנים שביקשו לחבר מתקנים באנרגיה מתחדשת ברשת החלוקה קיבלו תשובות מחלק שליליות או מוגבלות.

בעקבות כך התבצעה בדיקה מחודשת של החברה יחד עם רשות החשמל וחברת נגה האחראית על קביעת מגבלות ההולכה באופן שניתן יהיה לנצל טוב יותר הרשת הקיימת ולמצותה, תוך שמירה על שרידותה ובטיחותה.

הבדיקות כללו, בין היתר אפיון מדויק של כל תחנות המשנה של חברת החשמל ונמצאה אפשרות לייצר מכסה נוספת לקליטת ייצור ממתקני אנרגיות מתחדשות בהיקף של 2,500 מגוואט.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל אמר: לאחרונה וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה, המציאות עיגנה את הצורך בפיתוח משקים אנרגטיים עצמאיים המשלבים אנרגיית רשת, פנלים סולרים ומתקני אגירת אנרגיה. מאבקה העיקש של חברת החשמל לאשר להגדיל את הזרמת הספק האנרגיה הסולרית הירוקה לרשת הנוכחית, נשאה פרי וההגרלה הנוכחית מהווה את השלב האחרון בטרם יישומה. מדובר בבשורה ליצרנים מהפריפריה בדרום וצפון המדינה, שתקנה להם מקור הכנסה נוסף, וזאת מעבר להיבטי ביזור מקורות האנרגיה, איכות הסביבה והכלכלה המשקית."

שפיגלר הוסיף כי "מדובר בצעד ראשון בסידרה, שבסיומה יתאפשר לכל יצרני האנרגיה הסולרית, להזרים את ההספק שיפיקו לרשת. במקביל, באלה הימים החברה מסיימת להשלים את פריסת קו ׳אשכול נגב׳ 400 ק"ו, שיחושמל בקרוב וישפר באופן ניכר את קיבולת הולכת האנרגיה המתחדשת מדרום הארץ למרכזה. בתוכניות העבודה לשנת 2024-30 ניתן דגש, בין היתר, להאצת פיתוח רשתות ההולכה והחלוקה, הטמנות תת קרקעיות, הפחתת דקות אי אספקה, הגברת התחרות באספקה, קיצור לוחות זמנים ושיפור טיב ואיכות השרות."

Back to top button