מבזקיםפוליטי / מדיני

'חוק דרעי' אושר לקריאה ראשונה: "ברור שמדובר בחוק פרסונלי"

הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה אישרה לפני זמן קצר (רביעי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי, ההצעה צפויה לעלות לאישור המליאה בשבוע הבא. 9 ח״כים תמכו בהצעה ו- 6 התנגדו.

לפי ההצעה, בית המשפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא יהיה מוסמך לקיים ביקורת שיפוטית על מינויים של שרים וזהותם, מכל עילה שהיא, למעט לעניין תנאי הכשירות שקבע המכונן. סעיפי החוק יחולו גם על סגני השרים. לפי המלצת הייעוץ המשפטי לוועדה, שמה של הצעת החוק שונתה להגברת פיקוח הכנסת על מינויי שרים וסגני שרים.

ע"פ ההצעה ראש הסיעה הגדולה באופוזיציה יתאפשר לדרוש הצבעה נפרדת לאישור של עד רבע מהשרים המיועדים, אם לדעתו קיים ספק בדבר עמידתם בתנאים שנקבעו. רה"מ והשר המיועד יהיו רשאים להשיב והכנסת תצביע מיד על כל אחד מהמיועדים להיות שרים עליהם דרש להצביע יו"ר האופוזיציה. במידה והחליטה הכנסת לאשר את בקשתו של ראש האופוזיציה, לא יתמנה אותו אדם לשר, אף אם הביעה הכנסת אמון בממשלה שהתייצבה בפניה.

הכנסת תהיה רשאית להעביר שר מכוהנתו לפי המלצת ועדת הכנסת, לפי דרישה של לפחות ארבעים ח"כ, ורוב במליאת הכנסת. במידה והעבירה הכנסת שר מכהונתו, לא יתמנה אותו אדם לשר או לסגן שר בתקופת כהונתה של אותה כנסת. הוראות הסעיף לא יחולו על ראש הממשלה ועל ראש הממשלה החלופי. עוד מוצע להוסיף כי לפי דרישה של לפחות ארבעים חברי הכנסת, יודיע רה"מ לכנסת אם השר עומד בהוראות סעיף 6 לתנאי הכשירות, והשר המיועד יהיה רשאי להשיב לדרישה במהלך הדיון.

ח"כ אפרת רייטן: "ברור שמדובר בחוק פרסונלי, ועיתוי הגשת הצעת החוק נוכח פסק הדין שניתן לאחרונה, אי אפשר לבוא ולטעון שאין כאן אינדיקציות ברורות שמדובר בחוק פרסונלי. לכן עולה החשש של שימוש לרעה ואי אפשר לשלול זאת."

ח"כ משה ארבל שאל את היועץ המשפטי לוועדה: "האם לדעת הייעוץ המשפטי יש חשש לחציית של קו הגבול לשימוש ברעה בסמכות הכנסת לחוקק."

היועץ המשפטי לוועדה, עו"ד אייל לב ארי השיב כי "לא ניתן להגיד בצורה חד משמעית שזה חוצה את הרף, כי ישנם מנגנונים משלימים העומדים במבחן כלליות ויציבות שמאפשרים לכנסת להביע את דעתה. בשל העדר תחולה עתידית הנוסח יכול לעורר קושי במידה ותעלה טענה על פרסונליות. אנחנו לא חושבים שיש בחוק שימוש לרעה בסמכות המכוננת."

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק: "לא חושבת שהמנגנונים שהוספנו עונים על כל השאלות, אך הם מגדילים את השקיפות וכוחה של הכנסת לפקח וזה יכול להיות מבורך ללא קשר לביקורת השיפוטית. יש פה מענה מסוים לטענה שהביקורת השיפוטית במינוי שרים מכניסה את בית המשפט כשחקן פוליטי. אנחנו לא בטוחים שנכון יהיה להכניס את סגני השרים לנוסח הצעת החוק, בשאלת תחולת החוק."

ההצעה צפויה לעלות לאישור המליאה בשבוע הבא.

ח"כ משה ארבל
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
כנסת - ועדה - דיון - אופיר כץ
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
כנסת - ועדה - דיון - אופיר כץ
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
כנסת - ועדה - דיון
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

תגובה אחת

Back to top button