מבזקים

הצעת החוק בעניין הרחבת החוק הנורבגי עברה במליאת הכנסת

מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (שני) בקריאה ראשונה וברוב של 63 חברי כנסת את הצעת החוק בעניין הרחבת החוק הנורבגי. 54 חברי כנסת הצביעו נגד. כוונת החוק היא לבטל את התקרה שקבעה כי עד חמישה ח"כים מכל סיעה יכולים להתפטר מהכנסת במסגרת ההסדר.

השינוי הוא בעיקר לבקשת הליכוד, שכן עם אישורו יתאפשר ל-10 משריה להתפטר, כפול מהכמות שמותרת כיום. אגב, המהלך הזה יוביל לתוספת של כמעט 10 מיליון שקלים בשנה לשכר חברי הכנסת.

בהצעת החוק נכתב כי "מוצע להרחיב את ההסדר המאפשר לחבר הכנסת המעוניין בכך להפסיק זמנית את כהונתו בכנסת כל עוד הוא מכהן במשרת שר או סגן שר, כך שהדבר יתאפשר גם לחברי הכנסת הנמנים עם סיעות קטנות שבהן שלושה חברים או פחות, ובסיעות גדולות, המונות לפחות 18 חברים, יתאפשר ליותר חברי הכנסת לפעול על פי ההסדר עד לשליש בגודל הסיעה".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "העיקרון המרכזי ביסוד הסדר זה כרוך במגבלות החלות על שרים וסגני שרים ליטול חלק פעיל בעבודה הפרלמנטרית בכנסת. הם אינם רשאים להיות חברים בוועדה של הכנסת או להציע הצעות חוק שלא באמצעות הממשלה.

על כן, ההסדר משרת הן את עקרון הפרדת הרשויות והן את האינטרס הציבורי כי יכהנו בכנסת מספר מספיק של חברי כנסת הפעילים בעבודה השוטפת הנעשית בוועדות הכנסת. יתר על כן, ההסדר אף מאפשר למספר לא מבוטל של שרים וסגני שרים להתמקד בעבודתם ברשות המבצעת בעקבות הפסקת כהונתם בכנסת.

להערכת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שאימצה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, העלות התקציבית הישירה בעבור כל חבר כנסת נוסף שיכהן בכנסת מכוח ההסדר המוצע היא 95.1 מיליון שקלים חדשים בשנה. לפיכך, ככל שיתפטרו מהכנסת ארבעה שרים או סגני שרים לפחות בעקבות ההסדר המוצע, הצעת חוק היסוד תהיה הצעת חוק־יסוד תקציבית כהגדרתה בסעיף 3ג לחוק־יסוד: משק המדינה.

יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן הציג את ההצעה ואמר: "אני רוצה לציין שלמרות ההגדלה הזאת כביכול, ככל הנראה, למיטב ההערכות, בכנסת הזאת יהיו פחות חברי כנסת מחליפים בסך הכול מאשר מה שהיה בכנסת הקודמת. ולכן על אף זאת, מאחר שההצעה משנה את המצב הקיים, לפחות ברמה המקסימלית, יש לה עלות תקציבית. ולכן ההצעה הזאת, נכון לעכשיו, כל עוד לא התקבלה הסכמת הממשלה, או ככל שתתקבל עד ההצבעה, עומדת בהגדרת הצעת חוק תקציבית."

ח"כ גלעד קריב: "לנוכח התוכניות המסוכנות של הממשלה הזו, ההצעה הזו אינה ההתפתחות הכי מדאיגה. בסך הכול בזבוז של כמה מיליוני שקלים והרחבת האבטלה הסמויה סביב שולחן הממשלה. אלא שמאחורי ההצעה הזו, ניצבת בכל זאת מגמה מסוכנת – הרחבת ההסדר של חברי הכנסת המחליפים מביאה להפרת האיזון בין הקואליציה לאופוזיציה. היא מגדילה באופן משמעותי את הייצוג השלטוני של מפלגות וסיעות הקואליציה ובמיוחד מפלגת השלטון, ומרחיבה דרמטית תקני ייעוץ, תקציבי קשר עם הבוחר, זמן דיבור במליאה, מינויים אישיים ועוד. הפרת האיזון הזו מחלישה את כוחה של הרשות המחוקקת למול הרשות המבצעת, והיא מצטרפת למהלכים מסוכנים נוספים שיוזמת הממשלה שלכם שיחלישו את כוחו של הבית.

מליאת הכנסת - הצבעה - הצעת חוק
צילום: דוברות הכנסת – נועם מושקוביץ'
Back to top button