מבזקיםפוליטי / מדיני

קושניר: "שמעו קטע הזוי! שיקלי הפך לקלף מיקוח של הליכוד על גבי העצמאים"

ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו) פרסם לפני זמן קצר (רביעי) סרטון בחשבון הטיקטוק שלו ובו מתח ביקורת על הליכוד וציין כי הם מתנהלים כמו מאפיה. "שמעו קטע הזוי! שיקלי הפך לקלף מיקוח של הליכוד על גבי העצמאים".

בסרטון אמר ח"כ קושניר: "לקראת סוף הממשלה אנחנו רוצים להעביר כמה חוקים שחשובים לכם, חוק הפיצויים לעצמאים, חוק המטרו (חוק המכר – תשומות הבניה), באנו עם זה לליכוד ומה התנאי שלהם? להשאיר את עמיחי שיקלי בימינה. זאת אומרת לבטל את ההפרשה שלו. אתם קולטים?! חוקים שאמורים להיות לטובתכם תמורת טובתו האישית – פוליטית של ח"כ סורר. הזיה!"

מקצת החוקים שאושרו היום במליאה בקריאה טרומית:

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, התשפ"ב-2022 של חבר הכנסת יואב בן צור, אליה הוצמדה הצעה של ח"כ אורלי לוי אבקסיס. מוצע לקבוע שילדים עם לקויות למידה ממשפחות מעוטות יכולת יהיו זכאים לאבחון לרבות אבחון פסיכו-דידקטי בסבסוד המדינה, באופן מלא או חלקי ושמנהלי מוסדות החינוך יפעלו לאיתור ילדים הזכאים לאבחון כאמור.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק האקלים, התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת גילה גמליאל. מוצע להגדיר לראשונה בחקיקה הישראלית את היעדים לצמצום פליטות של גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים, ויצירת מסגרת ארגונית מתכללת להתמודדות מדינת ישראל עם משבר האקלים.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – שפת הלימוד במוסד חינוך מיוחד), התשפ"ב-2022 של חבר הכנסת מאיר פרוש. מוצע לקבוע שהרשות המקומית תהא אחראית לשיבוצם של תלמידים עם צרכים מיוחדים הדוברים שפה שאינה עברית במוסדות חינוך המתאימים להם ומלמדים בשפת אמם, גם אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון – איסור גביית דמי שמירה בלא רישיון), התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת. מוצע להוסיף את העבירות הרלוונטיות לגביית דמי חסות מחוק רישוי שירותי שמירה לרשימת העבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, כך שתוחמר הענישה על עבירות אלו וניתן יהיה לעשות שימוש בכלי חילוט הכספים שנגבו כדמי חסות.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת חברי כנסת. מוצע לעגן בחוק הגנת הפרטיות את היקף זכותו של אדם להגן על מידע אודותיו הנמצא במאגר מידע וכן ואת זכותו לדרוש את מחיקת מידע אודותיו ממאגר.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין (תיקון – קביעת עונש מינימום לעבירות יידוי אבנים), התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. מוצע להוסיף בחוק העונשין עונש מינימום למקרים של יידוי אבנים ושל יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מתן העדפה למשרתים בהעדפה מתקנת), התשפ"א-2021 של חברי הכנסת אופיר סופר ועמיחי שיקלי. מוצע לתת עדיפות בקבלה לעבודה בשירות המדינה על ידי מנגנון של העדפה מתקנת למועמדים מקרב הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם אשר סיימו שירות סדיר, שירות לאומי או שירות אזרחי.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התמודדות עם תופעת נטילת דמי חסות, התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת שרן מרים השכל. מוצע לחוקק חוק להתמודדות עם תופעת נטילת דמי החסות, ובתוך כך להגדיר את הפעולה העבריינית של נטילת דמי חסות כעבירה שבצידה עונש מאסר חמור ועונש מינימום, לקבוע שהמעשה מהווה עוולה אזרחית ולתת כלים בידי רשויות החוק לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 וחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003 לטיפול בתופעה. כמו כן, מוצע להחיל זכויות המעוגנות בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 גם על נפגעי עבירת נטילת דמי חסות.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – ועדה לבחינת סגירת סניפי בנק), התשפ"א-2021 של חברי הכנסת יבגני סובה, יוליה מלינובסקי ואלכס קושניר. מוצע לקבוע כי כדי לסגור סניף בנק, יידרש תאגיד בנקאי להגיש בקשה מנומקת, בכתב, לוועדה לבחינת סגירת סניפי בנק ולקבל את אישורה. לפי המוצע, תוקם ועדה כאמור, שתורכב משלושה חברים: נציג המפקח על הבנקים, נציג שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונציג המועצה הישראלית לצרכנות.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"א-2021 של חבר הכנסת אופיר כץ. מוצע לקבוע שמעסיק לא יקבל לעבודה במוסד כהגדרתו בהצעת החוק בגיר שהורשע בעבירות תקיפה או התעללות המנויות בהצעת החוק כלפי ילד, שאותה ביצע בהיותו בגיר, וכן לא יעסיק מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המקרקעין (תיקון – מנגנון שבת למשאבת מים), התשפ"ב-2022 של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב. מוצע לקבוע שבעל דירה יהיה רשאי להתקין על חשבונו מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו. מוצע כי ההתקנה לא תותנה בקבלת הסכמת בעלי הדירות האחרים אך תעשה בכפוף לתנאים המנויים בהצעה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשפ"א-2021 של חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. מוצע לייצר מתווה חדש לפינוי תושבי כפר שלם מבתיהם. מוצע לאפשר למפונים לבחור בין שני מסלולי פיצוי: "מסלול בנה ביתך", שבו בסיס הפיצוי הוא הסכום הנדרש לבניית בית וכן זכויות בקרקע לשם כך, ו"מסלול פיצוי בשוק החופשי" שבו בסיס הפיצוי הוא סכום הנדרש לרכישת דירה בשוק החופשי. מפונה יהיה זכאי לשלושה סוגים של פיצויים: פיצוי בגין מגורים בהתאם למסלול הפיצוי, פיצויי פינוי נוספים, ופיצויי ותק בשיעור 2% מפיצויי המגורים והפיצויים הנוספים, עבור כל שנה של מגורים במתחם כפר שלם למפונים שהתגוררו בכפר שלם טרם חקיקתו של חוק בינוי ופינוי. מוצעות הוראות נוספות לעניין מתווה הפיצוי, ובכללן השוואת מעמד בן משפחה אחר למעמד ראש משפחה, בחירה בין זכאות למסלולי הפיצוי, הורשת או העברת זכויות בנכסים, ונושאים הקשורים לשמאות.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – פטור משכר לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני), התשפ"ב-2021 של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי כנסת. על פי ההצעה, המדינה תקבע אמות מידה לצורך מתן פטור משכר לימוד לסטודנטים אשר משפחותיהן נמצאות מתחת לקו העוני.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון – איסור על תעמולה גזענית), התשפ"א-2021 של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מוצע לאסור הכללת תוכן גזעני בתעמולת בחירות.

Back to top button