כלכלהמבזקים

רשות המסים פנתה ל-7,000 הורים לילדים עם מוגבלות שטרם מימשו את זכאותם לנקודות זיכוי

רשות המסים פנתה בחודש האחרון לכ-7,000 הורים לילדים עם מוגבלות, שבבדיקה שנערכה ברשות נמצא כי לא מימשו את זכאותם ל-2 נקודות זיכוי בשנות מס הצפויות להתיישן בסוף השנה. על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו ליהנות מהטבות המס טרם ההתיישנות, ביצעה הרשות במהלך מיוחד פניה דחופה לזכאים במטרה שימהרו למצות את זכויותיהם עד ליום 31.12.2021. ולגבי שנים נוספות (שאינן מתיישנות) הרשות תבצע פניה נוספת לזכאים במהלך השנה הקרובה.
 
המהלך למיצוי הזכות לנקודות זיכוי אלו מתאפשר הודות לשיתוף פעולה בין החטיבה לשומה וביקורת ברשות המסים לבין המוסד לביטוח לאומי וקבלת מידע באופן מקוון על הורים לילדים עם מוגבלות, המקבלים גמלת ילד נכה ולכן גם זכאים להקלה במס של 2 נקודות זיכוי. לאחר קבלת המידע, איתרה הרשות הורים ששילמו מס על הכנסתם אך לא נהנו מאותן 2 נקודות זיכוי.
 
במסגרת הפעילות פנתה הרשות לכ- 7,000 הורים הנמנים על שתי קבוצות. האחת, הורים לילדים עם מוגבלות, שאינם בעלי תיק במס הכנסה ואינם חייבים בהגשת דוחות שנתיים וגם לא הגישו בקשות להחזר מס, וכעולה מעיבוד שבוצע הם קיבלו בשנת 2015 גמלת ילד נכה מביטוח לאומי, שילמו מס הכנסה ולא נהנו מנקודות הזיכוי. מאחר שניתן להגיש בקשות להחזר מס לשנת המס 2015 רק עד סוף חודש דצמבר 2021 שלחה הרשות להורים אלו מכתב מפורט כולל טופס בקשה להחזר מס, והזמינה אותם להגיש בקשות להחזר על גבי הטופס שצורף, אותו יש להשיב בדחיפות עד 31.12.21.
 
הקבוצה השנייה כוללת הורים לילדים עם מוגבלות, שהגישו דוחות שנתיים לשנים 2016 ו-2017 וקיים לגביהם מידע שקיבלו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, שילמו מס הכנסה אבל לא מימשו את הטבת המס. הואיל והאפשרות לתיקון דוח שהוגש לשנת המס 2016 מתיישנת בסוף חודש דצמבר 2021 פנתה הרשות להורים אלו במכתב ובאמצעות מסרונים והציעה להם לממש בדחיפות את זכאותם בהליך פשוט מאוד ב"אזור האישי" שלהם באתר רשות המסים. במקביל הרשות תפנה טלפונית לכ- 250 הורים מקבוצה זו, להם יש יותר מילד אחד עם מוגבלות ותסייע להם לממש את זכאותם.

רשות המסים פנתה ל-7,000 הורים לילדים עם מוגבלות שטרם מימשו את זכאותם לנקודות זיכוי
צילום: freepik
Back to top button