כלכלהמבזקים

משרד הבריאות: כלל קופות החולים סיימו את החציון הראשון של שנת 2021 בגירעון

משרד הבריאות מפרסם היום (שלישי) תקציר מסכם על דו"חות פעילות קופות החולים לחציון שנת 2021.   

התפרצות נגיף ה- 19-COVID בפברואר 2020 הביאה להנחיות רבות שנועדו למנוע את התפשטותו ולטיפול בחולים, המתעדכנות באופן שוטף בהתאם למצב הנדבקים בישראל. הטיפול בחולי הקורונה בקהילה, ביצוע הבדיקות לזיהוי הנגיף והתפעול השוטף בקופות החולים, שינויים בפעילות קופות החולים ובתי החולים ושינויים בשווקים הפיננסיים השפיעו על תוצאות קופות החולים לתקופה.

במהלך החציון הראשון לשנת 2021 מספר חולי הקורונה היו בממוצע כ-66,546 לחודש לעומת כ- 4,866 לחודש בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך, גדלו הוצאות קופות החולים עבור טיפול בחולים בנוסף למבצע החיסונים הנרחב שהיה במהלך החציון הראשון של שנת 2021 והביא לעלויות נוספות עבור קופות החולים. טרם פורסמו מבחני תמיכה והסכמי ייצוב לשנה זו לפיכך לא נכללו בדוח (ובתקופה המקבילה אשתקד) הכנסות בגינם.

הגירעון ללא תמיכות לחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ-2.894 מיליארד ש"ח, עליה של כ-1.025 מיליארד ש"ח בהשוואה לגירעון ללא תמיכות בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם לסך של כ- 1.868 מיליארד ש"ח. כלל קופות החולים סיימו את החציון הראשון של שנת 2021 בגירעון מפעילות בסך כולל של כ-745 מיליוני ש"ח לעומת גרעון של כ-984 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון לתקופה כולל הכנסות מתמיכות בגין הוצאות לטיפול בנגיף הקורונה בסכום של כ- 1.417 מיליארד ש"ח כאשר הדוח כולל הכרה בהכנסות בגין שנים קודמות בסכום של כ- 540 מיליוני ש"ח.

צילום: freepik
Back to top button