מבזקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק חומרי נפץ במפעלים ביטחוניים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק חומרי נפץ. 60 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 59 שהתנגדו והיא תועבר לוועדת הכנסת.

בהצעת החוק מוצע לקבוע הוראות לעניין הפיקוח של משרד הביטחון על בטיחות חומרי נפץ במפעלים ביטחוניים. בין היתר, מוצע לקבוע כי מפעלים אלה יהיו כפופים להוראות בטיחות שיקבע שר הביטחון בתקנות, ולהסמיך את השר להוציא צווי ביצוע למפעלים ולהטיל עיצומים כספיים.

כן מוצע להקים ועדה מייעצת שתייעץ לשר בכל הנוגע להתקנת תקנות, להפעלת סמכויות ולפיקוח, ולקבוע חובת דיווח לוועדת החוץ והביטחון על הפעלת סמכויות הפיקוח. עוד מוצע לפטור מהוראות החוק את יחידות הסמך הביטחוניות של משרד רה"מ ויחידות סמך מסוימות במשרד הביטחון, אך לחייבן בקביעת נהלי בטיחות.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק חומרי נפץ במפעלים ביטחוניים
צילום: freepik
Back to top button