מבזקיםמשפטי/פלילי

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור ההסתדרות: "לעובדי הרכבת יש זכות לנקוט צעדים ארגוניים"

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור של ההסתדרות, וקבע כי סכסוך העבודה ברכבת הוא בעל אופי כלכלי, ולכן מותר להסתדרות לנקוט צעדים ארגוניים. בכך בוטלה הקביעה של בית הדין האזורי שהסכסוך ברכבת הוא "מעין פוליטי".

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה קבעה בהחלטתה כי "המו"מ המתנהל כיום בין הצדדים, הן בנוגע להשלכות פרויקט החישמול והן בנושאים הנוספים, הוא מו"מ כלכלי מובהק. נציגות העובדים אינה מתיימרת לבקר את ההחלטה על השדרוג ברמת המדיניות וברמה המקצועית, אלא מבקשת לקיים מו"מ לגבי השלכות השינוי על זכויותיהם של העובדים, תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי. כפי שעולה מטיעוני הצדדים, כיום אין עוד מחלוקת שכתוצאה מפרויקט החישמול תיגרם פגיעה בשכרם של העובדים (נוכח הקטנת תשלומים שיקבלו בין עבודה נוספת), וכבר הושגה הסכמה כי ישולם להם פיצוי בגין כך. לאור זאת, המחלוקת היא כלכלית בלבד ואין בה ניסיון עקיף או מוסווה להפעיל לחץ על הריבון כנגד החלטתו. מכאן שהגדרת בית הדין האזורי את זכות השביתה במקרה זה כ"מצומצמת" – כבר אינה רלוונטית".

השופטת הוסיפה כי "אין חולק ששביתה היא אמצעי אחרון. עם זאת, בין הצדדים מתנהל מו"מ מזה תקופה ממושכת, במהלכה נמנע מהעובדים להפעיל את כוחם הארגוני. במצב הדברים העולה מהתשתית הארגונית בהליך, לרבות הזמן הרב שחלף מבלי שהושגו הסכמות, כאשר הן ב"כ הרכבת והן נציגת הממונה על השכר הצהירו בפני בית הדין באופן ברור וחד-משמעי כי המו"מ מוצה מבחינתם ואין עוד 'שום דבר להתקדם בו', וכאשר גם יו"ר איגוד עובדי התחבורה העיד כי המו"מ הגיע למבוי סתום – אין עוד הצדקה למנוע מהעובדים לממש זכות חוקתית העומדת להם, זכות המאפשרת להם – בכפוף לאמור להלן – לנקוט צעדים ארגוניים מידתיים לצורך קידום המו"מ בנושאים הכלכליים שעל הפרק. לא די בעצם הצהרת הרכבת כי היא מסכימה לנהל מו"מ, כאשר ברור כי המו"מ במתכונתו הקיימת הגיע למיצוי. משכך, רשאי כל צד להפעיל באופן לגיטימי את 'ארגז הכלים' החוקי המצוי ברשותו, הכולל גם את זכות השביתה".

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

לדברי השופטת, "במהלך הדיון בפנינו הצהיר עו"ד אדרי כי לא תהיה פגיעה בנוסעים, וכי ההסתדרות מודעת לחובותיה ומתייחסת אליהן במלוא האחריות וכובד הראש הנדרש. בעת הזו לא מצאנו שקיימת הצדקה להטיל מגבלה גורפת על ההסתדרות מלנקוט צעדים ארגוניים, הן בקשר לפרויקט החישמול והן בנושאים הנוספים התלויים ועומדים בין הצדדים זה תקופה ארוכה. משמעות הדברים היא שהצדדים מצויים כיום בגדרו של סעיף 116ו' להחלטה מיום 18.4.19, המתיר להסתדרות לנקוט צעדים ארגוניים בכפוף להודעה עליהם לרכבת ולבית הדין 48 שעות מראש. הצדדים ימשיכו לנהל מו"מ אינטנסיבי ורצוף וידווחו לבית הדין האזורי על התקדמותם".

את ההסתדרות ייצגו עו"ד אלעד מורג ואת הוועד ייצגו עו"ד סיגל פעיל ועו"ד זוהר גיפס.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד אבי אדרי: "בית הדין הארצי לעבודה החזיר את האיזון הכל כך חשוב בין המעסיק לעובדים. נשתמש בזכות הזו במידתיות ובאחריות יתרה כלפי ציבור הנוסעים".

צילום: רכבת ישראל
Back to top button