בריאותמבזקים

דיון התקיים בעניין חיסון קורונה לילדים מחלימים בגילאי 5-11

צוות הטיפול במגיפות (צט"מ) והוועדה המייעצת לחיסונים, דנו הערב (שלישי) במתן חיסוני קורונה למחלימים בגילאי 5-11. חברי הצוות ימתינו עם המלצתם עד לקבלת נתונים נוספים לגבי השפעת וריאנט האומיקרון על התחלואה. בזמן זה, ממליצים חברי הצט"מ והוועדה, כי הורה לילד מחלים רשאי לחסן את ילדו, באם חלפו לפחות 3 חודשים ממועד החלמתו.

בנוסף, הומלץ, כי הורה לילד שאומת כמחלים על ידי בדיקה סרולוגית, רשאי לחסן את ילדו. במהלך הדיון, הוצגו נתונים המראים שקבוצות מסוימות של מדוכאי חיסון לא פיתחו תגובה חיסונית לאחר 3 חיסונים ולכן אין מקום לתת להם מנה נוספת. הוחלט לנסח קווים מנחים לחיסון קבוצות של מדוכאי חיסון בהם יש סיכוי לשפר את החיסוניות שלהם על ידי מנה 4.

המלצות הצט"מ והוועדה כפופות לאישור מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש.

WhatsApp Image at
צילום: דוברות כללית
Back to top button