כלכלהמבזקים

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי -יוני לעצמאים ולעסקים קטנים

באתר רשות המסים נפתחה היום (שלישי) האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מאי-יוני 2019.

בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021, סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019. בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. מדובר במענקים האחרונים בסדרת המענקים לעצמאים ולעסקים קטנים המחולקים במסגרת תכנית "רשת ביטחון כלכלית". בהתאם לתיקון חקיקה מינואר 2021, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי. מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ישולם בגובה סכום הזכאות המלא.

את הבקשות לכל המענקים לתקופת מאי יוני ניתן להגיש עד ה- 15 באוקטובר.

בימים הקרובים תיפתח האפשרות להגשת תביעות פיצויים בשל נזק עקיף בעקבות מבצע "שומר החומות". עסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה רשאים לבחור בין תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענק קורונה (מענק לעצמאים ובעלי שליטה ומענק השתתפות בהוצאות קבועות כולל מענק הוצאות לעסק קטן) ועסקים מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה שהגישו תביעת פיצויים של שומר החומות יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות כולל הוצאות לעסק קטן, אבל לא יכולים לבקש מענק לעצמאים ובעלי שליטה.

בעת הגשת הבקשה למענק יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים של מאי-יוני ב- 2019 וב- 2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה. בהתאם לכך, על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.

בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים מאי יוני 2021 (לפי סיכום הקבלות/ ספר פדיון יומי) ויצהיר האם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סוציאלי") – סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15,000 ש"ח לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה למאי יוני 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עלה על 714 ש"ח. להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן.

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח – למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ש"ח ל- 25,000 ש"ח. סכום המענק לתקופת מאי יוני 2021 ישולם בגובה 50% מסכום הזכאות לפי חוק, כמפורט:

• עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי -1,500 ש״ח.

• 100 -200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 2,000 ש״ח.

• 200 -300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, בין היתר:

• מחזור העסקאות בשנת 2020 הוא מ-18,000 ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח.

• מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ- 1,500 ש"ח.

• מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (כעת מאי יוני 2021) נמוך ממחזור העסקאות בינואר ופברואר 2020.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מאי -יוני לעצמאים ולעסקים קטנים
אילוסטרציה. קרדיט: pixabay
Back to top button