כלכלה

הוארך הפטור מהיטל על עובדים זרים בענף החקלאות בשנתיים נוספות

ועדת הכספים אישרה היום (רביעי) את חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (תיקון), התשפייא- 2020.

התיקון קובע את הארכת הפטור של ענף החקלאות מתשלום היטל על העסקת עובדים זרים בענף. הוראת השעה לעניין זה נקבעה מאז ינואר 2016 עד ל-31 בדצמבר 2020, והוראת השעה החדשה מאריכה אותה בשנתיים, עד ל-31 בדצמבר 2022.

הארכת הפטור מגיעה לאור דרישת הוועדה, אשר אף קיימה דיון בנושא לפני כחודשיים, וקראה להאריך את הקפאת הההיטל על ענף החקלאות, נוכח כך שעלה שההיטל לא הביא לגידול בהעסקת עובדים ישראלים וכי הוא צפוי להוות נטל כבד על החקלאים.

הצעת החוק הממשלתית אוחדה עם הצעת החוק של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי שטרית

הוארך הפטור מהיטל על עובדים זרים בענף החקלאות בשנתיים נוספות
צילום: freepik
Back to top button