משפטי/פלילי

הנשיא ריבלין ושר המשפטים הודיעו על מתווה חדש למחיקת רישום פלילי

נשיא המדינה רובי ריבלין ושר המשפטים אבי ניסנקורן נועדו היום (ראשון) בבית הנשיא וסיכמו את פרטי המתווה למחיקת רישום פלילי ועידוד היציאה ממעגל הזנות. לשם הסרת חסמים ליציאה ממעגל הזנות ומתן אפשרות להשתלבות בעולם התעסוקה, יצאו הנשיא ושר המשפטים בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע המצאות במעגל הזנות שלא הוטל בהן עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי.

הקריאה מיועדת למי שנידונו בבית המשפט בגין עבירות על רקע המצאות במעגל הזנות ולא הוטל בעניינם עונש מאסר בפועל. כל בקשה תישקל עפ"י נסיבותיה, ויינתן משקל לתהליכי שיקום וטיפול של המבקשים והמבקשות.

"החוק לאיסור צריכת זנות מבקש להעביר מסר לציבור בישראל, לגברים ולנשים, לנערות ולנערים. מסר לפיו גופן של נשים איננו סחורה. נשמתן של נשים איננה סחורה. ושירותי מין אינם יחסי מין. שירותי מין הם יחסים של ניצול, ואין להם מקום בחברה שלנו, חברה שדוגלת בערכים של שוויון ושל כבוד – לכל אדם ולכל אישה, מכל המגדרים ומכל המגזרים,״ אמר הנשיא והוסיף: ״המאבק בצריכת זנות הוא חלק מהמאבק באלימות נגד נשים, חלק מהמאבק בתפיסה לפיה אדם רשאי להשתמש בגופו ובנפשו של אדם אחר, של אישה אחרת, ולעשות בהם כבשלו, כאילו היו חפץ שניתן לקנותו בכסף.״

הנשיא ריבלין ושר המשפטים הודיעו על מתווה חדש למחיקת רישום פלילי
צילום: חיים צח / לע"מ

בפנייתו אל הנשים שיצאו ממעגל הזנות אמר הנשיא: ״אינני יכול לתאר לעצמי באמת את התלאות שעברתן בחייכן, אבל אני יודע שהחיים במעגל הזנות כרוכים בחשיפה יומיומית, קשה מנשוא, לאלימות, לעוני, להתמכרויות, ולניצול. אלה הם חיים המתנדנדים על סף המוות, על סף הוויתור. כדי לצאת ממעגל הקסמים הזה, מעגל של סבל, שלפעמים נדמה שאין לו סוף, שאין לו אופק, נדרשים כוחות נפש אדירים. אני יודע שעבורכן, השיקום, וההשתלבות מחדש בשוק התעסוקה עשויים להיות משימה לא קלה. מוטל עליכן להתמודד לא רק עם הטראומה, אלא גם עם עבר ועם סטיגמות שנכרכים לרגליכן כמו משקולת, ומאיימים לרשרש כמו קופה של שרצים.״

הנשיא ריבלין ושר המשפטים הודיעו על מתווה חדש למחיקת רישום פלילי
צילום: חיים צח / לע"מ

בהתייחסו למתווה אמר הנשיא: "לשם כך, החלטנו לצאת, בשיתוף שר המשפטים, במתווה חנינות מיוחד למחיקת הרישום הפלילי של עבירות שבוצעו על רקע החיים במעגל הזנות. לצד האיסור על צריכת זנות, החובה שלנו, כמדינה, כחברה, היא לדאוג לשיקום של נשים בזנות, ולמנוע מאוכלוסיות בסיכון להגיע למצוקה שמובילה אותן למעגל הזה. ואני תקוה שתמצאו בתוככן את הכוחות לתת אמון ולאחוז בידה המושטת של המדינה.״

הנשיא התייחס לטיפול בתחום החנינות בתקופתו כנשיא ואמר: ״המתווה הזה הינו אחד מתוך מספר מתווים שיזמתי במסגרת כהונתי כנשיא. בפועלי בתחום החנינות, שהוא, לתפיסתי, אחד המרכיבים החשובים ביותר בתפקידו של נשיא המדינה, ביקשתי להוביל קו שאומר לכל אזרחי ישראל, מכל הקבוצות והשבטים, שאפשר לטעות – אבל אפשר גם לתקן. אפשר לכפר, לשים את העבר מאחור, ולפתוח דף חדש. כולנו ראויים להזדמנות לבקש סליחה, להזדמנות להתחרט, להזדמנות למחילה ולנחמה.״

שר המשפטים הודה לנשיא על המתווה המשותף ואמר: ״צעד חשוב נוסף בהגנה, בשיקום ובסיוע ליוצאות מעגל הזנות. מתווה החנינות המיוחד שאנו משיקים היום, כבוד הנשיא ריבלין ואני, גובש בחודשים האחרונים במטרה לאפשר הפעלת שיקולי חסד, לפנים משורת הדין במקרים המצדיקים זאת, ולעודד שיקום והשתלבות באופן ממשי וללא כתמי עבר. יחד עם החוק לאיסור צריכת זנות, שלאחרונה חתמתי על הכנסתו לתוקף, מדגיש המתווה החדש את ההכרה של מדינת ישראל במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכבדים הכרוכים בה. לא פחות חשובה היא האמירה הערכית, לפיה נשים אינן סחורה וגופן לא מיועד להשכרה לכל המרבה במחיר.

הנשיא ריבלין ושר המשפטים הודיעו על מתווה חדש למחיקת רישום פלילי
צילום: חיים צח / לע"מ

המהלכים החשובים האלו יסייעו לממש את מחויבותנו לדאוג לפתרונות ולמענים הראויים שיבטיחו שיקום, סיוע ושמירה על זכויותיהן של נשים שיצאו ממעגל הזנות, ושילוב מיטבי שלהן בחברה."

להלן פרטיו של המתווה אשר מצורף גם בגרפיקה נהירה להודעה זו:

כמהלך משלים לחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט- 2019, ולהרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות, ומתוך רצון לעודד יציאה ממעגל הזנות, ולהסיר מחסומים לטובת השתלבות בעולם התעסוקה, יוצאים נשיא המדינה ושר המשפטים, בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע הימצאותם במעגל הזנות ותעשיית המין ולא הוטל עליהם עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי. הבקשות תישקלנה בהתחשב בשינוי החקיקה ובהשלכותיו ויינתן משקל לתהליכי טיפול ושיקום.

למי מיועדת הפניה?

למי שנשפטו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע עיסוקם בזנות, ולא הוטל עליהם בגין העבירות עונש מאסר בפועל.

בעניין תיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי (רישום פלילי), יש לפנות אל משטרת ישראל: יצוין כי המשטרה איננה מוסרת מידע על רישום משטרתי, אלא במקרים נדירים המנויים בחוק. הסמכות למחיקתו של רישום משטרתי הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: [email protected].

יודגש כי הקריאה המיוחדת של נשיא המדינה ושר המשפטים בהודעה זו אינה מונעת הגשת בקשות מחיקה ובקשות חנינה אחרות על ידי כל אדם במסגרת סמכות החנינה הכללית הנתונה לנשיא.

לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי?

את הבקשה למחיקת רישום פלילי יש לשלוח באמצעות הטופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים בכתובת הזו

ניתן להגיש גם באמצעות:

1.דואר אלקטרוני לכתובת הזו

2.דואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801

3.פקס שמספרו 02-5887225

מה צריכה לכלול בקשה למחיקת רישום פלילי?

על בקשות החנינה להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים (שם מלא ומספר ת"ז) ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

מידע נוסף: באתר בית הנשיא

ובאתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים

לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני:

הלשכה המשפטית בבית הנשיא, בשעות 09:00-11:00 בטלפון: 02-6707211.

מחלקת חנינות במשרד המשפטים, בשעות 09:00-11:00 ו-13:00-15:00 בטלפון 073-3927070.

היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים בטלפון 073-3926728.

Back to top button