פוליטי / מדיני

אושר: במקום בכל עשור – חידוש רישיון עד לגיל 70

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אישרה היום (רביעי) שורת תקנות תעבורה הנוגעות לאגרות רישיון נהיגה ורישיון רכב, שהוגשו לאישורה, לבקשת שרת התחבורה, מירי רגב.

בכל עת בה מונפק "כפל רישיון" – בגין אובדן, גנבה, פגם או החרמה בידי הרשויות, נגבית כיום אגרה, במסגרת התקנה נקבע כי גם אם מסיבה אחרת יבקש אדם להוציא כפל רישיון הוא יחויב באגרה זו, אשר עלותה תפחת: עלות אגרת כפל רישיון רכב תעמוד על 10 ש"ח במקום 29 ש"ח, עלות כפל אגרת רישיון נהיגה תעמוד על 20 ש"ח במקום 29 ש"ח, ועלות כפל אגרת רישיון או היתר הנוגעים לבי"ס לנהיגה תעמוד על 20 ש"ח במקום 39 ש"ח.

בנוסף, אדם בעל רישיון נהיגה שאינו מסוגל עוד לנהוג מחמת מוגבלות או פטירה, זכאי (הוא או קרוביו) לקבל החזר יחסי חודשי עד תום תקופת תוקף רישיונו, כאשר במקרה של פטירה מחלקת הרשות לכל יורש את חלקו היחסי, נוכח כך שלרוב ההחזר הינו מזערי, והפעולות הנדרשות מהרשות הינן מורכבות, נקבע כי החזר זה יבוטל.

עוד נקבע כי אדם עם מוגבלות בהגדרתו כחוק, זכאי לשלם אגרת רישיון רכב מופחתת על רכב לשימוש הפרטי, הדבר נכון גם לעניין אפוטרופוס של אדם. ישנם ילדים הנכנסים בהגדרת אדם עם מוגבלות, אשר שוהים במשפחות אומנה והתקנה בניסוחה כיום אינה מעניקה להם זכאות לאגרה מופחתת בנסיבות אלה, למרות שלעיתים רכב זה מהווה הרכב המרכזי עבור ילדים אלה. כך נקבע כי אומן כהגדרתו בחוק האומנה לילדים, יתווסף לרשימת הזכאים בתשלום אגרה מופחתת.

כמו כן, לא תגבה יותר אגרת מידע על סך 10 ש"ח, הנגבית מנהג בעד תדפיס מידע בנוגע למספר הנקודות שנרשמו לחובתו או בנוגע למאפייני בעלים קודמים של רכב, המונפקים באמצעות עמדות השירות האוטומטיות של רשות הרישוי.

כיום אדם המוציא רישיון מתבקש לחדש את רישיונו לאחר שנתיים (תקופת נהג חדש), לאחר 5 שנים (תקופת נהג צעיר) ולאחר מכן בכל 10 שנים, כאשר עלות החידוש כל עשור עומדת על 441 ש"ח. במסגרת התקנה נקבע כי לא יתקיים יותר הליך חידוש כל 10 שנים, ולאחר תקופת נהג צעיר, יחול חידוש רישיון שיהיה תקף עד לגיל 70, בעלות חד פעמית של 510 ש"ח. תקנה זו תכנס לתוקף ב-1 לחודש לאחר 3 חודשים ממועד פרסומה.

חברי הוועדה בירכו על החיסכון בן אלפי השקלים שצפוי השינוי להביא לנהגים, וכן על החיסכון לנהגים שצפויות להביא גם יתר התקנות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, אמר: "אנחנו מברכים על כל צעד שיסייע לחסכון של אזרחי ישראל, יש היגיון רב בצעדים הללו".

Back to top button