כלכלה

ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק המסדירה את פעילות ענף הגז הביתי

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגז הפחמני המעובה (גפ"מ), שנועדה להסדיר את ענף הגז הביתי, בכל הנוגע לרישוי העוסקים בתחום, הגברת הבטיחות בענף, קביעת אמות מידה למתן שירות לצרכנים, הגברת הפיקוח והאכיפה ועוד. היו"ר מרגי הזכיר במהלך הדיונים הארוכים והממושכים שקיימה הוועדה בהצעה, כי העבודה נעשית למען שלום הציבור ובטיחותו. הוא אף התייחס לנושא התחרות ואמר: "אם ארבע חברות גדולות שולטות ב-80% מהענף זה אומר שאין תחרות ונצטרך להיכנס לזה".

בדיונים הקודמים אישרה הוועדה סעיף צרכני חשוב בהצעה, שהסמיך את שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת הכלכלה, לקבוע אמות מידה למתן שירות לצרכן גז.

היו"ר מרגי ביקש בעניין זה לקבל את התקנות מוקדם ככל האפשר ואמר "שלא יהיה מצב שנגיע לשנת 2026 ועדיין אין תקנות". מנהל מינהל הדלק, חן בר יוסף, השיב כי המשרד קבע עקרונות שיכנסו לתקנות, באשר לחיוב צרכנים, בדיקות תקופתיות, התראות מספקות לצרכנים, זמני מענה בשירות לקוחות, מועדי והסדרי תשלום ועוד. היו"ר מרגי דרש שהתקנות יוגשו לאישור הוועדה בתוך שנה מיום תחילת החוק, וההצעה אושרה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

עוד נקבע במהלך הישיבות הקודמות, כי עיקר השינויים בהצעת החוק יכנסו לתוקף באחד ביולי 2021, זאת על אף שנציגי חברות הגז ביקשו לדחות עוד יותר את כניסת החוק לתוקף. סמנכ"ל התפעול של אמישראגז, עומר גורדון, אמר כי "שישה חודשים להוריד את כל החוק עד לעובד האחרון בחברה – זה תקופה מאוד מאוד קצרה". מנגד אמר בר יוסף, כי מדובר שינוי מנגנון הענישה וחצי שנה זה מספק זמן להתארגן.

קודם לכן אישרה הוועדה גם את פרק העונשין להצעת החוק, ובהתאם לדרישת הוועדה ביצע משרד האנרגיה שינויים בפרק, כדי להתאים את הענישה למידתיות העבירות. על עבירות חמורות ומסכנות חיים נקבע כי העונש יהיה עד שנתיים מאסר, העונש על מדרגי החומרה הנמוכים יותר נקבע על עד שנת מאסר וחצי, או עד שנת מאסר אחת.

לפיכך נקבע, בין היתר, כי מי שיבצע פעולת ספק גז ללא רישיון, יקים מתקן ללא היתר, יבצע עבודה ללא רישיון, או בעל רישיון שמספק למי שאינו צרכן – צפוי למאסר של עד שנתיים. מי שלא יבדוק תקינות מתקן גז טעון היתר, או בעל רישיון או סוכן המבצע פעולות שלא בהתאם לרישיון או בניגוד לרישיון, או מבצע יסודי במתקן גז ללא היתר – צפוי למאסר של עד שנה וחצי. מי שלא יבדוק מתקן גז לצריכה עצמית, יפעיל מתקן שלא בהתאם לתנאים או יבצע עבודת גז ללא רישיון – צפוי למאסר של עד שנה.

במהלך הישיבה היום שאל היו"ר מרגי כמה עיצומים כספיים או הליכים פלילים בוצעו נגד חברות הגז. בר יוסף השיב כי יש כמה מאות הליכים בשנה. מנהל ענייני בטיחות הגז, אילן בנימין, הוסיף כי המשרד מתרכז באכיפה נגד גורמים הפועלים בשוק באופן פיראטי ומנסה להרחיק אותם מהענף.

בדיון היום אישרה הוועדה סעיפים שונים בהוראות מעבר, לתקופת הביניים עד לכניסת החוק לתוקף. עוד אושרו ההסדרים שיחולו על המדינה ומערכת הביטחון, שנועדו להתאים את יישום החוק בגופים הביטחוניים, על מנת שגם בהם ישמרו אמות מידה בטיחותיות ראויות.

כמו כן אושרו היום תיקונים עקיפים לחוק הגז העוסק בבטיחות ורישוי – כך שהוא יעסוק רק בבטיחות הגז הטבעי וכל נושא בטיחות הגז הביתי יוסדר במסגר ההצעה שאישרה היום הוועדה. נציג רשות הגז הטבעי, עו"ד צחי בר ציון, הסביר כי צריך להפריד בין נושא בטיחות הגז הביתי לגז הטבעי, מאחר ש"חוץ מהמילה 'גז' אין בניהם שום דבר משותף".

ארכיון. קרדיט: דוברות הכנסת, עדינה ולמן

Back to top button