כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 04/11/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 04/11/2019

הודעה מיום-04-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5220ארצות הברית1 דולר
4.5524בריטניה1 ליש"ט
3.2485יפן100 ין
3.9329האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.4349אוסטרליה1 דולר
2.6771קנדה1 דולר
0.5264דנמרק1 כתר
0.3874נורווגיה1 כתר
0.2380דרום אפריקה1 רנד
0.3679שוודיה1 כתר
3.5657שוויץ1 פרנק
4.9664ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0233לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2180מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button