כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 27/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 27/02/2019

הודעה מיום-27-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.6190ארצות הברית1 דולר
4.8160בריטניה1 לישט
3.2767יפן100 יין
4.1263האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.5938אוסטרליה1 דולר
2.7549קנדה1 דולר
0.5530דנמרק1 כתר
0.4243נורווגיה1 כתר
0.2610דרום אפריקה1 רנד
0.3909שוודיה1 כתר
3.6317שוויץ1 פרנק
5.1052ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0240לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2065מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button