חדשות הארץמבזקים

הושלמו עבודות "שימור קרקע חקלאית" בגולן בהשקעה של מאות אלפי שקלים

בעיצומם של ימי הקיץ החמים, כבר פועלים ונערכים ברשות הכינרת לימי החורף, בתקווה שאלו יהיו השנה גשומים, גם בגליל ובגולן.

באגף ניקוז ונחלים ברשות הכנרת, סיימו השבוע את שלב ג' בפרויקט "שימור קרקע" באזורים נרחבים בדרום הגולן, בהם לא התבצעו עבודות חשובות אלו במשך שנים בהשקעה של כ- 300,000 שקלים.

הושלמו עבודות "שימור קרקע חקלאית" בגולן בהשקעה של מאות אלפי שקלים
צילום – רשות הכינרת

במסגרת הפרויקט התמקדו עבודות שלב ג', בשטחים חקלאיים ובערוצים המתנקזים לנחל אל על ולנהר הירמוך והעניקו טיפול למספר נחלים ותעלות אזוריות לרבות: נחל חיספין, נחל נוב, תעלת ארבעת הכבישים, תעלת גוש קטיף ותעלת כפר חרוב.

כאמור, עבודות אלו הינן כחלק מפעולות ההיערכות לעונת החורף, הגשמים והמשקעים, בביצוע רשות הכינרת ובשיתוף פעולה עם המשקים החקלאיים, הוועדה החקלאית ומשרד החקלאות המממן עם רשות הכינרת עבודות אלו. מטרת העבודות, להיערך מבעוד מועד לאירועי מזג אויר קיצון, למנוע סחף של קרקע מהשדות החקלאיים לתוך מערכות הניקוז האזוריות ולטפח את טיב הקרקע שנשחקה בשל העבודות האינטנסיביות השוטפות בשטחים החקלאיים ובכך לדאוג שתנובת השדה לא תיפגע.

הושלמו עבודות "שימור קרקע חקלאית" בגולן בהשקעה של מאות אלפי שקלים
צילום – רשות הכינרת

ליעד שכטר, שפיקח מטעם רשות הכינרת על עבודות אלו ציין, כי הטיפול באזור הגולן כלל גם כיסוח צמחייה, הוצאת סחף הערוץ הנחל, הקמת גשרים איריים מבטון, חפירת בריכות ויסות, התקנת מעבירי מים ועוד.

אושרי ילוז, מהנדס באגף ניקוז של רשות הכינרת אומר, כי מדובר בעבודות חשובות, לטובת ענף החקלאות: "עבודות 'שימור קרקע' מטיבות עם האדמה ובעלות חשיבות רבה לחקלאים באזורים אלו. עיבוד הקרקע לאורך זמן מקטין את תנובת השדה ולכן מדובר בנקיטת פעולות המשפרות את תנובת השדה. רשות הכינרת אף משקיעה משאבים רבים בניקיון הסחף המגיע מהשדות החקלאיים למערכות הניקוז האזוריות ולכן פעולת 'שימור קרקע', הינה אחת הדרכים למנוע עד כמה שניתן סחף זה, בעיקר בימי החורף. בפועל, החקלאי נהנה מקרקע מניבה ואנחנו מצמצמים את היקף עבודות התחזוקה של ערוצי הניקוז".

הושלמו עבודות "שימור קרקע חקלאית" בגולן בהשקעה של מאות אלפי שקלים
צילום – רשות הכינרת
Back to top button