מבזקיםצרכנות

עלייה של 0.2% במדד המחירים לצרכן בחודש מאי 2024

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2024 ב-0.2%. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלה ב-10.3%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון ותרבות ובידור שעלו ב-1.0%,כל אחד, שונות שעלה ב-0.5% ודיור וריהוט וציוד לבית שעלו ב-0.4%, כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שירדו ב-2.4% ותחבורה שירד ב-1.7%.

שכר דירה
בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.5% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.7%.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מאי 2024 ב-0.5% והגיע ל-130.7 נקודות לעומת 130.1 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.7%. ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.2% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-1.9% ושכירת ציוד ורכב ב-3.3%. מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש מאי 2024 ב-0.5% .

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי צבעים (ב-4.2%), רשתות ברזל (ב-2.9%), ברזל לבנייה (ב-1.6%), אריחי קיר ורצפה (ב-1.2%) וברזים, סוללות ואביזרים שונים (ב-0.9%). לעומת זאת, ירדו מחירי מלט (ב-3.0%) ומתקני חוץ (ב-0.9%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.4% בחודש מאי 2024.

מדדי מחירי יצרן בתעשייה ובענפי השירותים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש מאי 2024 והגיע לרמה של 124.0 נקודות לעומת 124.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש מאי 2024 והגיע לרמה של 116.6 נקודות לעומת 116.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-2.4% והמדד ללא דלקים עלה ב-1.2%. החודש ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-1.2%). לעומת זאת, עלו מחירי נייר ומוצריו (ב-1.2%) ומתכות בסיסיות (ב-3.4%).

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה ירד ב-3.5% ברבעון הראשון של 2024 והגיע לרמה של 123.0 נקודות לעומת 127.4 נקודות ברבעון הקודם (הבסיס: ממוצע 2021=100.0 נקודות). ברבעון הראשון של 2024 עלו מחירי שירותי פרסום ב-16.0%, שירותי תעסוקה ב-3.7% ושירותי חשבונאות ב-1.4%. לעומת זאת, ירדו מחירי שירותים משפטיים ב-1.3% ושירותי הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת ב-1.3%.

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ – אפריל 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2024, נמצא כי:מחירי הדירות עלו ב-0.9%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (0.5%), חיפה (1.6%), מרכז (0.6%), תל אביב (1.1%) ודרום (0.9%). מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.9%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ – אפריל 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ– אפריל 2023 עולה כי: מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-2.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: חיפה (6.6%), צפון (3.7%), דרום (3.6%), ירושלים (1.9%), מרכז (1.9%) ותל-אביב (0.1%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-0.3%.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן

Back to top button