טיוליםמבזקים

אושר בקריאה ראשונה: נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירותי תעופה. 32 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 24 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת שתקבע באיזו ועדה תידון ההצעה.

מוצע לקבוע כי נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כקבוע בתוספת הראשונה לחוק, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היה באפשרותו למנוען, גם בנקיטת כלל האמצעים הסבירים.

עוד מוצע לקבוע כי אם הוכרז על מצב מיוחד אשר נמשך מעל 14 ימים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, לגבי טיסות שמועד המראתן המתוכנן הנקוב בכרטיס הטיסה חל בעת קיומו של מצב מיוחד כפי שיוגדר, לערוך שינויים מוגבלים בהטבות שלהן זכאי נוסע לפי החוק לעניין ביטול טיסה או הקדמתה ביותר מ-8 שעות.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

כמו כן, לעניין המצב הנוכחי, נוכח מלחמת "חרבות ברזל", מוצע לקבוע הוראת שעה שתחולק לשתי תקופות: מוצע כי בתקופה הקובעת הראשונה, טיסות שמועד המראתן המתכונן היה מיום 8 באוקטובר 2023 ועד 30 בנובמבר 2023 – תבוטל לחלוטין חובת הפיצוי הכספי כאמור.

בתקופה הקובעת השנייה, טיסות שמועד המראתן חל מיום 1 בדצמבר 2023 ועד יום 29 בפברואר 2024, מוצע להותיר את חובת הפיצוי הכספי כאמור אך לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת על ביטול או שינוי מועד הטיסה מ-14 ימים ל-3 ימים לפני מועד ההמראה המתוכנן.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כבר היום החוק לוקח בחשבון כי יש נסיבות חריגות, של כוח עליון, שבהן אין זה מוצדק לחייב את חברת התעופה בפיצוי סטטוטורי בשל כך שביטול הטיסה אינו בשל אשם תורם שלה. נוסחו של חריג זה המחייב את חברת התעופה "לעשות כל שביכולתה" עלול להתפרש כחורג מכל האמצעים הסבירים שביכולתה של חברת התעופה לנקוט, ויש לתקנו.״

עוד נאמר כי ״המציאות הגאופוליטית במדינת ישראל היא כזו שלא ניתן לפסול כי יתקיימו גם בעתיד, הקרוב או הרחוק, אירועים ביטחוניים או אירועים חריגים אחרים אשר גם הם ישפיעו בצורה דרמטית על מאפייני משק התעופה בישראל לתקופה ממושכת, על היצע הטיסות מישראל ואליה ועל היכולת של חברות התעופה לתכנן באופן סביר לוח טיסות לשבועיים קדימה. לכן, מוצע לעגן בחוק מנגנון שיהיה ביכולתו לתת מענה למצבים מיוחדים וחריגים הנמשכים לאורך זמן בלא צורך בתיקון החוק עצמו בכל מצב חירום כאמור".

מליאת הכנסת - דיון 40 חתימות
צילום: נועם מושקוביץ / דוברות הכנסת

תגובה אחת

Back to top button