חדשות הארץמבזקים

אושר בקריאה ראשונה: בן גביר יוכל להקטין את שטח התאים בבתי הסוהר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה היום (שני) את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024. 18 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 10 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה, במסגרתה מוסמך השר לביטחון לאומי, באישור הממשלה והוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, להכריז על מצב חירום כליאתי ולאפשר חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי בבתי הסוהר עד ליום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). עוד מוצע להאריך את תוקף הכרזתו של השר על מצב חירום כליאתי ליום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024).

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בהתאם לנתונים המעודכנים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, מצבת הכלואים במתקני הכליאה הוסיפה לעלות, כך שמתחילת המלחמה ועד ליום 9 במאי 2024 עלתה מצבת הכלואים בלמעלה מ־4,800 כלואים סך הכול, ועמדה, נכון ליום 9 במאי 2024 על 21,163 כלואים. העלייה המשמעותית במצבת הכלואים בתקופת המלחמה חריגה גם ביחס למגמת העלייה במצבת הכלואים שלה היינו עדים בשנתיים שקדמו לפרוץ המלחמה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
ארכיון צילום: המשרד לביטחון לאומי

עלייה חדה זו בכמות הכלואים בתקופה כה קצרה הביאה לכדי מצב חירום כליאתי חריף, המצריך כאמור את המשך הארכת הוראת השעה ואת התאמת הדין למצב החדש עימו המדינה בכללותה, ושירות בתי הסוהר בפרט, נדרשים להתמודד, כדי לאפשר קליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, עד להבשלתם של הפתרונות הנוספים האמורים".

Back to top button