מבזקיםפוליטי / מדיני

אושר בקריאה ראשונה – חוק שירחיב את השימוש באמצעי זיהוי ביומטריים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה היום (שני) את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס' 5), התשפ"ד-2024. 22 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 8 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת שתקבע באיזו ועדה תידון ההצעה.
מוצע להוסיף לבעלי התפקידים המוסמכים ליטול, להפיק ולהשוות אמצעי זיהוי ביומטריים לפי החוק את ממוני הביטחון והמאבטחים של גופים מסוימים המנויים בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998 (משרדי הממשלה, לרבות יחידות הסמך שלהם, וכן גופים הקשורים למעברי גבול).

בנוסף, מוצע לקבוע כי אימות זהותו של אדם מול מסמך הזיהוי שהוא נושא, יכול שיבוצע גם באמצעים ממוכנים המופעלים ע"י הגופים המעסיקים את בעלי התפקידים המוסמכים, וכן כי מי שמסרב להזדהות בדרך זו יראו אותו כמי שלא הזדהה. עוד מוצע לקבוע כי צפייה בתמונת תווי הפנים השמורה בשבב מסמך הזיהוי תהיה שימוש מותר לפי חוק זה. לצד זאת, כדי למנוע יצירת מאגרי משנה ביומטריים, מוצע לאסור אגירה והעברה של תמונת תווי הפנים השמורה בשבב מסמך הזיהוי של אדם, או נתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו ממנה באופן ממוחשב וכן לקבוע חובת מחיקה מידית של התמונה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "סעיף 6(א) לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, מקנה לבעלי תפקידים שונים סמכות לבצע אימות זהותו של אדם באמצעות נטילת אמצעים ביומטריים והשוואתם לאמצעים או נתונים ביומטריים השמורים בשבב של מסמכי זיהוי.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

האופן המהימן והמדויק ביותר לביצוע האימות הוא באמצעות השוואה ביומטרית מול שבב התיעוד (שבב המכיל אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים כהגדרתם בחוק). יודגש כי כבר כיום, בבעלי התפקידים המנויים בסעיף 6(א) נכללים מאבטחים בגופים שונים, כגון איש משמר הכנסת ומאבטח שהוא עובד הרשות להגנה על עדים, וכן ממונה ביטחון או מאבטח, כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון של הגופים המנויים בפרטים 2 ו–3 בתוספת הראשונה לחוק. בשים לב לאמור, נכון להקנות את הסמכות האמורה למעגל רחב יותר של ממוני ביטחון ומאבטחים, כמוצע.

מוצע כי תתאפשר הגישה לצפייה בתמונת תווי הפנים השמורה בשבב התעודה (כפי שקיימת כיום גישה לתמונה בשבב מסמכי הנסיעה) נוסף על האפשרות הקיימת כיום לצפייה בתמונה המודפסת על גבי התעודה. במסגרת זו יתאפשר, בין השאר, לזהות את מחזיק התעודה באמצעות צפייה בתמונת תווי הפנים השמורה בשבב התעודה, בניגוד למצב הנוהג כיום שבו ניתן לזהות את מחזיק התעודה רק באמצעות צפייה בתמונה המודפסת על גביה. הדבר יחזק באופן ניכר את אמינות ההזדהות באמצעות התעודה, כי האפשרות לזייף שבב חתום במפתח של המדינה נחשבת משימה קשה עד בלתי אפשרית".

וועדה מיוחדת - טיפול בשורדי השואה
ארכיון. צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

Back to top button