חדשות הארץמבזקים

דו"ח מצב הטבע 2023: כשליש ממיני העופות והפרפרים בסכנת הכחדה

המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, הגישה היום (ראשן) במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב, את דו"ח מצב הטבע 2023 . באירוע נכחו השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, פרופ' תמר דיין; מנכ"לית רשות הטבע והגנים רעיה שורקי ויו"רית קרן קימת לישראל יפעת עובדיה לוסקי. הדו"ח מציג תמונת מצב לאחר עשור של ניטור הטבע בישראל ובו ממצאים מדאיגים המצביעים על ירידה מתמשכת בכמות הפרטים של מיני עופות, פרפרים ועוד, כאשר 51 מינים (מעל שליש) ממיני הפרפרים ו-65 מינים (כשליש) ממיני העופות המקננים בישראל, נמצאים בסכנת הכחדה.

עיקרי הדו"ח:
• במהלך תשע השנים האחרונות חלה ירידה של 17% בשפע הפרטים של העופות המקננים בישראל, קצב המהיר פי ארבעה מזה שבאירופה.
• 65 מינים (כשליש) ממיני העופות המקננים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה.
• במהלך תשע השנים האחרונות חלה ירידה בשפע הפרטים של מיני עופות האופייניים לבתה.
• חלה ירידה בשפע הפרטים של מינים מלווי אדם: ירגזי מצוי, שחרור, תור מצוי וצוצלת.
• שפע הפרטים של המיינה המצויה, מין פולש, עלה ב-585% (פי 7) בתשע השנים האחרונות.
• ב-13 השנים האחרונות חלה ירידה של 34% בשפע הפרטים של הפרפרים.
• תקופה שיא הפעילות של הפרפרים התאחרה ב-30 יום במהלך 13 השנים האחרונות, כנראה כתוצאה משינוי האקלים.
• 51 מינים (מעל שליש) ממיני הפרפרים נמצאים בסכנת הכחדה.
• 61 מיני צמחים פולשים התבססו בישראל.
• במהלך שני העשורים האחרונים חלה עלייה בשפע הפרטים של יעל נובי, צבי ישראלי, צבי הנגב וצבי שיטים.
• בעשור האחרון חלה עלייה בשפע הפרטים של תן זהוב, זאב אפור ושועל מצוי בשל הגדלת זמינות המזון מפסולת ומחקלאות.
• 61 מיני יונקים (מעל 50%) נמצאים בסכנת הכחדה.
• פחות מ-4% (5.2 קמ"ר) מהשטח הטבעי הנוכחי בחולות מישור החוף נותר כדיונות פעילות ללא צומח, שהן בית גידול לצמחים ובעלי חיים ייחודיים.

דו"חות מצב הטבע של המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מציגים מגמות ותהליכים במערכות האקולוגיות בארץ ונותנים תמונת מצב של הטבע בישראל. מטרת הדו"חות היא להוות בסיס מדעי לגיבוש ממשקים לניהול מושכל ובר-קיימא של שטחים פתוחים ושל המגוון הביולוגי בישראל. המארג היא התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים (רט"ג).

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן אמרה: "מאז ומתמיד היה הטבע הישראלי קרוב לליבי, וכשרה להגנת הסביבה, הגדרתי את שמירת הטבע כאחת מהמטרות המרכזיות בפעילות המשרד. החדשות הטובות העולות מהדוח הן שיש עלייה בגודל אוכלוסיות חלק מהמינים המצויים בסכנת הכחדה – כגון היעל, אוכלוסיות הצבאים, הצבוע והחוגלה. מגמה חיובית נוספת היא העלייה במספר קיני צב הים החום וצב הים הירוק. מגמות אלו הן אינדיקציה טובה למאמצי שמירת הטבע של כלל הגופים האמונים על כך ולחשיבות השטחים המוגנים. יחד עם זאת, הדוח מציג תמונה מדאיגה ומלמד אותנו בין היתר על היקף הירידה בשטח בתי הגידול הייחודיים וירידה בשפע המינים המיוחדים, יחד עם המשך מגמת ההתפשטות של מינים פולשים ומינים מלווי אדם. מגמה שלילית נוספת שהדוח מראה היא השינוי בעונתיות של הפרפרים, דבר המהווה עדות חזקה ראשונה להשפעות של שינוי אקלים על הטבע הישראלי. אלו רק דוגמאות מהמידע הרב שיש בדוח, וחשוב שמידע יונגש לציבור ולמגזרים השונים בעלי השפעה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי. על כן, המשרד להגנת הסביבה ימשיך בעזרת המארג בבניית בסיס הידע על מצב הטבע, לצורך העלאת מודעות לחשיבות הטבע בישראל. ישראל, כמו כל מדינות העולם, תמשיך לפעול למניעת המשך ההתדרדרות המערכות האקולוגיות המספקים שירותים חיוניים לאדם".

יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, פרופ' תמר דיין אמרה: "לדו"ח מצב הטבע 2023 חשיבות גדולה במיוחד, משום שהוא מסכם עשור של ניטור של המגוון הביולוגי היבשתי, המאפשר לנו לעקוב אחר מגמות במערכות האקולוגיות ובאיומים על המגוון הביולוגי על ציר הזמן. בנוסף, הוא כולל תוצאות של תוכניות ניטור נחלי ישראל, הכינרת, הים התיכון ומפרץ אילת, כך שהוא מציג תמונה מקיפה של מצב הטבע. למרות מגמות חיוביות בכמה מינים הנמצאים בסיכון, מרבית המדדים מדאיגים ביותר. מכיוון שהמגוון הביולוגי חיוני לבריאותנו ולרווחתנו, לכלכלת האדם ולאיכות חיי הציבור, על רקע הלחצים העצומים על השטחים הפתוחים ולאור איומים רבים אחרים, ובהם משבר האקלים, קריטי שדו"ח זה והדו"חות הבאים אחריו יהוו בסיס לקבלת החלטות מבוססות ידע של משאבי הטבע".

היערן הראשי של קק"ל, ד"ר גלעד אוסטרובסקי: "קרן קיימת לישראל גאה להיות שותפה במארג ורואה חשיבות רבה בניטור העקבי והרב שנתי להבנת מצב המערכות האקולוגיות בישראל. התמונה שעולה בדוח מצב הטבע שמסכם עשר שנות פעילות של ניטור המערכות היבשתיות, היא מדאיגה. אנחנו רואים ירידה בשפע הפרטים בעולם החי והצומח, לצד עליה משמעותית בנוכחות של מינים פולשים. ממצאים אלה מחייבים אותנו לפעול לשמירה על השטחים הפתוחים והמיוחד על בתי גידול ייחודיים ועל מינים בסכנת הכחדה. ואכן, קק"ל משקיעה מאמצים רבים להגן על שטחי היער ואף להרחיבם, וכן להעמיק את הגישה שלנו לניהול יער בר קיימא שחותר להשגת מורכבות ומגוון ביולוגי ושמירה על ערכי טבע לצד שרותי מערכת נוספים הייחודיים ליער".

המדען הראשי ברשות הטבע והגנים, ד"ר יהושע שקדי: "דו"ח מצב הטבע מהווה אבן יסוד בהבנת השינויים בטבע הישראלי. השינויים מיום ליום אינם גדולים, אך המבט הרחב על השינויים לאורך כמעט עשור וחצי, יכול לשמש אותנו להבנת מגמות במגוון הביולוגי. שיתוף הפעולה המרתק והייחודי בין כלל הגופים הלוקחים חלק ביצירת הדו"ח, מוביל לאחידות ולהסכמה נדירה בתחום שלעיתים נוטה לבדלנות וחילוקי דעות. דו"חות המארג מכסים מערכות אקולוגיות יבשתיות רבות, היכולות של המארג באיסוף הנתונים מהשטח, בניתוח הנתונים והצגת השינויים באופן מדויק ככל האפשר, נותן בידי הגופים מנהלי השטח כלים חשובים בקבלת החלטות על הנושאים והמקומות בהם צריך להתערב בתהליכים הטבעיים. זה כנראה הדו"ח האחרון של המארג לו אני שותף כחבר בוועדת ההיגוי, היה לי לכבוד להיות חלק ממקימי המארג ולדחוף לשיתוף פעולה פורה בין מרכיביו".

דו"ח מצב הטבע 2023
צילום: ניר שמול
המארג - דו"ח מצב הטבע 2023
המארג – דו"ח מצב הטבע 2023

Back to top button