מבזקיםמשפטי/פלילי

פניה לייצוג משפטי בעבירות צווארון לבן ועבירות מס

עבירות צווארון לבן ובהן עבירות ניירות ערך, עבירות מס – מס הכנסה, מע״מ, מכס, עבירות הלבנת הון, עבירות הגבלים עסקיים וכן קשת עבירות כלכליות נוספות, לא פעם שלובות זו בזו ונחקרות כולן על ידי רשויות אכיפה בתיקי חקר מורכבים, בהם נחקר חשוד אחד או מספר חשודים.

חשודים או נאשמים אשר פונים לקבלת ייצוג משפטי מאת עורך דין מיסים, עורך דין ניירות ערך, עורך דין הגבלים עסקיים, עורך דין הלבנת הון וכו' מבינים (ומוטב בשלם מוקדם ממאוחר) במהלך ההליך המשפטי כנגדם, כי אין מדובר בהליך פלילי אשר מוגבל בחשיפתו לתחום אחד אלא למספר תחומים משיקים ולכן מומלץ ורצוי לפנות למשרד עורכי דין בעל הבנה ידע ומקצועיות בקשת תחומי עבירות הצווארון הלבן ועבירות כלכליות. עורכי דין בתחום הצווארון הלבן הינם בעלי ידע נרחב בתחום העבירות הכלכליות ובאפשרותם לספק מעטפת הגנה משפטית – פלילית, אזרחית ומנהלית, כאחד.

כך לדוגמה עבירות מס הכנסה עלולות להוביל לחקירה גם בחשד לעבירות הלבנת הון ואף יובילו במידה ויוגש כתב אישום ונאשם יורשע בהליך הפלילי גם לחשיפה משפטית במע״מ ואף נקיטת הליכים כנגדו ולכן נדרש ייצוג משפטי מקיף מעורך דין המתמחה בקשת העבירות הכלכליות אשר מבין את מלוא החשיפה בעניינכם ומייצג בתחומים אלה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

בשנים האחרונות, מורגשת בבירור מגמת הרשויות הציבוריות להגביר את האכיפה בתחומים הכלכליים אשר מטרתה הגנה על הקופה הציבורית וכן הגדלת הקופה הציבורית – כאחד.

משפט - שופט - עורך דין
אילוסטרציה. צילום: FREEPIK

רשות המיסים לדוגמה מדגישה את מדיניות האכיפה וחשיבות דיווחי האמת ומלחמתה בהעלמות מס. רשות איסור הלבנת הון הגבירה את האכיפה בתחום הנש״מים (נותני שירותי מטבע) ומגבירה את דרישות הדיווח, התנהלות אשר מעוגנת בחקיקה ואשר אי קיומה עלול להוביל להליכים מנהליים, אזרחיים ואף הליכים פליליים חמורים הכוללים הגשת כתבי אישום ועונשי מאסר כמו גם הליכי חילוט ועיצומים כספיים גבוהים.

כאמור, רשות המסים משלבת ידיים עם רשויות אכיפה נוספות כגון רשות איסור הלבנת הון להגברת הפיקוח המשותף על דיווחי אמת וענישה מחמירה כנגד מבצעי עבירות מס והעלמות מס אשר עלולות להוביל להליכים פליליים כנגד אותם נישומים – הגשת כתבי אישום, הרשעה פלילית ועונשי מאסר בפועל כמו גם ענישה כלכלית קשה.

מניסיוננו, חשוד או נאשם אשר מאחר בפנייתו לייצוג עורך דין צווארון לבן – עורך דין מיסים, עורך דין הלבנת הון, עורך דין כלכלי בעל ידע משפטי נרחב בתחום העבירות הכלכליות, מגדיל את החשיפה והנזק המשפטי כנגדו שעלולים להוביל מעבר לעלויות הכספיות בדמות שומות, קנסות ועיצומים כספיים בנוסף להרשעה, עונשי מאסר ונזקים כלכליים לעסקיו ומשפחתו. פניה מוקדמת יש בה להגן הגנה מיטבית על הלקוח עסקיו ובני משפחתו אשר מושפעים מההליכים המשפטיים, לא פחות מהלקוח עצמו.

בשנים האחרונות, הפשיעה הפכה מתוחכמת הרבה יותר, מערכות הופכות טכנולוגיות יותר, מטבעות מוחשיים הופכים וירטואליים דוגמת ביטקויין וכו׳ ולכן מקשים על גופי האכיפה ורשויות המס באיתור פשיעה מתקדמת – לכן, רשויות האכיפה פועלות בשיתוף פעולה לאתר עברייני מס ועברייני צווארון לבן בישראל ובעולם. האפשרות להתחקות אחר עבירות ניירות ערך, עבירות פליליות מרמתיות, לדוגמה באמצעות מערכות ממוחשבות, הופך מתקדם יותר והתיאום בין רשויות המדינה השונות הופך יעיל יותר כך שעם סיום ההליכים ברשות אחת רשות אחרת פועלת כנגד העבריין – כך לדוגמה בתיק הלבנת הון ומיסים גדול – מס הכנסה מע״מ ומשרד האוצר – הרשות לאיסור הלבנת הון, יכולים לשתף האחת את השניה במידע שנצבר אצלן, באכיפה ובגביה כנגד אותו חשוד או נאשם.

רשות ניירות ערך והליכי החקירה ברשות ניירות ערך

הרשות לניירות ערך מחוייבת לשמירה על זכות כבוד האדם וחירותו, על הזכות להליך הוגן, על עקרון המידתיות, וכך הלכה למעשה עליה לאפשר לחשודים זכות היוועצות עם עורכי דין במסגרת הפעלת סמכויות החקירה במהלך חקירה ברשות ניירות ערך.

חקירה של רשות ניירות ערך מתבצעת לרוב בפרשות כלכליות והנחקרים ידועים ככאלה אשר מבצעים עבירות במורכבות ותחכום. החקירות ברשות ניירות ערך מאופיינות בתיקים בעלי שלל מעורבים, חומרי חקירה רבים ואף לא פעם, חקירות סמויות אשר נערכות קודם להליכי החקירה הגלויים אשר עם חשיפת החקירה – נערכים חיפושים ונתפסים מסמכים וחומרי מחשב במשרדי החברות ובבתי חשודים. לא פעם, במסגרת הליכי החקירה, קיים חשד לשימוש בכספי עבירה על ידי חשודים שלא כדין ועל מנת שלא יוברחו נכסים – מוקפאים חשבונות בנק, נכסים כגון נדלן, רכבים, יאכטות וכו׳ בבעלות החשודים.

רשות ניירות ערך פותחת בחקירות ובהליכים פליליים במגוון עבירות – תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, דיווח ופרטים מטעים בדוחות, ניהול זירת סוחר ללא רישיון, הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף, וכן עבירות נוספות כגון עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מע״מ, חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון וכו׳.

הליכי אכיפה מנהליים ברשות ניירות ערך

לרשות ניירות ערך סמכויות הליכי בירור מנהלי כלפי חברות ויחידים בגין ביצוע הפרות מנהליות. ההליך המנהלי ננקט במקרים שחומרתם פחותה ואף נטל ההוכחה נמוך יותר במסגרתו. בנוסף הסנקציות בהליך המנהלי קלות בהרבה מאשר בהליך פלילי. היסוד הנפשי הנדרש במסגרת ההליך המנהלי שונה ונסיבות ביצוע ההפרות צריכות להצדיק את הפניית המקרה לאכיפה מנהלית בתחום ניירות ערך. הליך האכיפה המנהלית נועד לקצר ולייעל את האכיפה בתחום ניירות הערך. ליו"ר הרשות סמכות להתקשר בהסדרי אכיפה בכל אחד משלבי ההליך המנהלי, זאת בהתאם לשיקולים המנויים בדין ונסיבות העניין. הסדר האכיפה מאפשר סיום מהיר ויעיל והרשות רואה לנכון לסגור תיקים בהסדרי אכיפה במקרים המתאימים.

לאחר סיום החקירה ברשות ניירות ערך התיק עובר לפרקליטות או למחלקת האכיפה המנהלית ברשות. המשך ההליך מנוהל בהתאם לתשתית הראייתית, הדין והפסיקה הקיימת, חומרת המעשה ונסיבותיו, מדיניות הענישה הנוהגת, וכמובן לאור טענות ההגנה שיועלו במסגרת הייצוג המשפטי.

עורך דין צווארון לבן, מיסים וניירות ערך

לאור האמור, לאור מורכבות התחומים וכן העבירות ורמת ההבנה והידע המשפטי המורכב הנדרש בייצוג בתיקים – חקירות, שימועים וכתבי אישום, בתחומים מורכבים כגון אלה, בהם הסכנה מענישה ממשית אשר כוללת עונשי מאסר וכן ענישה כלכלית בדמות קנסות ועיצומים גבוהים מומלץ ורצוי לפנות לעורך דין המתמחה בעבירות כלכליות בהקדם האפשרי – עורך דין ניירות ערך, עורך דין הגבלים עסקיים, עורך דין מיסים – עורך דין מס הכנסה, עורך דין מע"מ – המתמחה בחוקים השונים בתחום העבירות הכלכליות ובקיא בחקיקה ובייצוג משפטי מול רשויות האכיפה ובתי המשפט, בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בתיקים מורכבים אלה ישמש חומה בהגנה על זכויותיכם המשפטיות מול רשויות האכיפה והחקירה ועשוי להציל את חירותכם וכיסכם.

Back to top button