צרכנות

זכות השימוע בהליך הפלילי (מדריך משפטי)

זכות השימוע בהליך הפלילי מעוגנת בחוק ומחייבת את רשויות התביעה ברוב המקרים. מדובר בהליך קריטי, שעשוי להיטיב עם החשוד במידה שההליך התנהל בצורה נכונה ומושכלת. לפיכך, קבלת ייצוג משפטי מקצועי על ידי עו"ד פלילי הוא הכרחי ועשוי להשפיע באופן ישיר על תוצאות ההליך. המאמר שלפניכם עשוי לסייע לכם להבין מהו שימוע פלילי, מדוע מדובר בהליך חיוני, כיצד נערך השימוע ועוד.

מהו שימוע פלילי?

שימוע פלילי הינו הליך הקודם להגשת כתב אישום, שבמסגרתו החשוד ובא כוחו זכאים להציג בפני התביעה (בדרך כלל התביעה המשטרתית או הפרקליטות) את טענות החשוד ולעמוד על כך שאין הצדקה להגשת כתב האישום לנוכח חומר הראיות הקיים או לנוכח העובדה כי האינטרס הציבורי אינו מצדיק הגשת כתב אישום. החובה לקיים הליך שימוע פלילי קמה בכל עבירה שמסווגת כ"פשע". במסגרת החובה חייבת רשות התביעה שקיבלה אליה את חומר החקירה ליידע את החשוד בכתב אודות קבלת חומרי החקירה באמצעות "מכתב יידוע לחשוד". זכות השימוע היא זכות המעוגנת בחוק, ולכן הפרת זכות השימוע עשויה להוביל לריכוך כתב האישום, ובחלק מהמקרים אף מאפשרת את ביטול כתב האישום.

כיצד נערך השימוע?

בנוסף להודעת רשות התביעה אודות קבלת חומרי החקירה לידה, מכתב יידוע כולל את אפשרותו של החשוד להגיש לרשות התביעה בקשה מנומקת בכתב להימנע מהגשת כתב אישום. הגשת הבקשה תיעשה טרם חלפו 30 ימים מיום קבלת מכתב היידוע. למרות זאת, בנסיבות מסוימות ניתן להאריך את המועד להגשת הבקשה, וקיימת אפשרות לערוך את השימוע בעל פה, בהתאם להסכמת רשות התביעה. במקרים בהם התביעה קיבלה החלטה להגיש כתב אישום כנגד החשוד, היא תודיע לחשוד על כך בהודעה נוספת ותצרף להודעה טיוטת כתב אישום. על כן, עיקר חומר החקירה עומד לרשותו של החשוד, על מנת שיוכל לעיין בהם ולהתכונן באופן ראוי לשימוע. במסגרת השימוע, החשוד ובא כוחו ינסו להוכיח את טעות התביעה. ניתן להעלות טענות הנוגעות לטעות ראייתית או טעות משפטית, אך אפשרות זו מוגבלת שכן השימוע אינו מהווה תחליף למשפט עצמו.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

האם בכל הליך פלילי יש זכות שימוע?

קיימים מספר מצבים בהם על אף שמתקיים הליך פלילי לא קמה לחשוד זכות שימוע:

  1. עבירות מסוג חטא או עוון – ככלל, כפי שצוין קודם, שימוע בהליך פלילי מתקיים רק בעבירות מסוג פשע. כלומר, שבעבירות קלות יותר (עבירות חטא ועוון), אין חובה לערוך שימוע פלילי. עם זאת, בהתאם לשיקול דעת התביעה, אין מניעה לערוך הליך שימוע גם בתיקים של עבירות חטא או עוון וההחלטה תהיה מושפעת ממורכבות ורגישות התיק.
  2. חשוד שנתון במעצר – זכות השימוע לחשוד קמה רק כאשר החשוד אינו במעצר בעת הגשת כתב האישום.
  3. מניעת הליך השימוע בהתאם להחלטת פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות – במצבים מסוימים בהם החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות כי בנסיבות העניין יש להימנע מעריכת שימוע, וכי מוצדק להגיש כתב אישום חרף העובדה שלא חלפו 30 ימים, לא ייערך שימוע פלילי.
  4. עבירות המנויות בתקנה 1 לתקנות סדר הדין הפלילי – מדובר בפשעים מסוימים הקבועים בחוק בהם לא חלה חובת היידוע ולכן לא עומדת לחשוד זכות השימוע. לדוגמא, במקרי אלימות במשפחה או סוגי פשעים רגישים אחרים המנויים בחוק.

מהי חשיבותו של השימוע הפלילי?

בחלק מהמקרים, עצם הגשת כתב האישום עלולה לפגוע אנושות בשמו הטוב של האדם, כך שאף אם יזוכה שמו הטוב יישאר פגום. לכן, זכות השימוע מעניקה הזדמנות לחשוד למנוע את הגשת כתב האישום ובכך למנוע את ההתדיינות המתישה ואת הפגיעה בכבודו. בנוסף לאפשרות להימנע מהגשת כתב אישום, לעיתים בעזרת השימוע הפלילי ניתן להשפיע על העילה שבה ייסגר התיק. במקרים אחרים, קיימת אפשרות להגיע להסדר טיעון, במסגרתו יסכימו הצדדים בנוגע לסעיפים בהם יואשם החשוד ובחלק מהמקרים גם על העונש. לסיכום, מדובר בהליך שעשוי למנוע הליכים משפטיים ארוכים ומורכבים הדורשים השקעת משאבים זמן ומאמץ מיותר. לפיכך, ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הוא חיוני והכרחי, שכן עורך דין פלילי מנוסה הוא בעל הסיכוי הגבוה ביותר להפיק תוצאות מיטביות ולייצג את החשוד בדרך האמינה, היעילה, המשכנעת והאפקטיבית ביותר.

 

Back to top button