חדשות הארץמבזקים

חיפושים באזור בנימין אחר רועה צאן יהודי בן 14 שנעדר

חיפושים וסריקות נערכים בשעות האחרונות (שישי) באזור בנימין אחר נער יהודי בן 14 המשמש כרועה צאן שיצא עם העדר שלו מאזור הישוב מלאכי השלום בבנימין ולא שב. הדאגה לנער התעוררה לאחר שעדר הצאן שיצא עימו בשעה 06:00 בבוקר שב לאחר מספר שעות למכלאה ללא הנער ועלה החשש כי הוא נפצע בדרך או נחטף.

חיפושים - נעדר
צילום: דוברות יכ״ל

Back to top button