מבזקיםפוליטי / מדיני

אושר: בית המשפט יוכל לגזור מאסר על מחבלים בני פחות מ- 14

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הנוער של חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי כנסת. 29 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 9 מתנגדים, והיא תוחזר לדיון בוועדת החוקה.

מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להטיל מאסר על קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ביום מתן גזר הדין, אם הורשע בעבירת רצח בנסיבות מחמירות או בעבירת ניסיון רצח שהן מעשה טרור או שהעבירה נעשתה במסגרת ארגון טרור. הקטין לא יועבר למאסר בטרם ימלאו לו 14 שנים לפחות, ועד להעברתו למאסר יוחזק במעון נעול. טרם מעבר הקטין מהמעון למאסר, יקיים בית המשפט דיון בעניינו. זאת, בדומה להוראת השעה שנקבעה בשנת 2016.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "החומרה שאנו מייחסים לטרור ולמעשי הטרור הגורמים לנפגעים בנפש וברכוש, והעובדה כי מעשי טרור אלה מתבצעים גם על ידי קטינים, מחייבות התייחסות מחמירה גם לקטינים שהורשעו בעבירות, קל וחומר בעבירות חמורות.״

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

״במטרה לצמצם את הפער בין קטין מעל גיל 14, שניתן לגזור עליו מאסר לבין קטין מתחת לגיל 14 שלא ניתן היה כלל לשולחו למאסר, ולתת ביטוי גם לאינטרס הציבורי ולשיקולי ההרתעה, המניעה והגמול במקרים החמורים ביותר – מוצע להפוך את הוראת השעה, שלא הוארכה, להוראת קבע, תוך צמצומה רק לעבירות המתה שנעשו כחלק ממעשה טרור מחד, ותוך הרחבתה במובן זה שבית המשפט יוכל לגזור מאסר לקטין אף מתחת לגיל 14 מאידך". הוסיף.

מליאת הכנסת - כנסת ישראל
צילום: דוברות הכנסת – נועם מושקוביץ׳

Back to top button