בריאותמבזקים

מעוניינים לעבור לקופת חולים אחרת? מהיום זה יהיה הרבה יותר פשוט

אתמול (שלישי) נכנס לתוקפו עדכון תקנות מעברים של מבוטחים בין קופות החולים, עליו חתם שר הבריאות אוריאל בוסו. בעדכון התקנות מוארך המועד בו ניתן לבטל את המעבר בין קופת חולים אחת לשנייה, מ-45 ימים לפני כניסת המעבר לתוקף לעשרה ימים לפני כניסת המעבר לתוקף. שינוי זה נועד להקל על המבוטחים ולאפשר להם זמן נוסף בהחלטה האם לבצע את המעבר לקופת חולים אחרת בטרם תיכנס לתוקף ולבצע זאת באופן עצמאי ומיידי. כמו כן, מבוטחים שאין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להזדהות באינטרנט לטובת המעבר באמצעי זיהוי נוספים ולא רק באמצעות כרטיס אשראי כפי שהיה עד כה.

על פי תקנות המעבר בין קופות החולים יהיה בהתאם לרצונו של המבוטח, כאשר ניתן לבצע עד שני מעברים בשנה. ניתן לבצע את המעבר בתחילתו של כל חודש אי זוגי כלומר, תאריך היעד הקרוב הוא ה-1.5. כך לדוגמא לפני עדכון התקנות, מבוטח שהיה מעוניין לעבור לקופת חולים אחרת בתאריך היעד הקרוב נדרש להשלים את המעבר עד ל-15.3, בעוד עדכון התקנות יאפשר למבוטח שמעוניין בכך אפשרות לבטל את המעבר עד ל-20.4 במקום עד ל-15.3 כיום. מבוטחים שמעוניינים לעבור בין קופת חולים אחת לשנייה או לבטל את המעבר יכולים לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או בסניפי דואר ישראל.

Back to top button