חדשות הארץמבזקים

20 מיליון ש״ח יושקעו בהצבת מכונות אוטומטיות להחזרת כלי משקה

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (שלישי) קול קורא לתמיכה בסכום של 20 מיליון שקל מתקציב קרן הניקיון, עבור רכישה, הצבה והפעלה של מכונות איסוף אוטומטיות להשבה של מכלי משקה ריקים ברשויות מקומיות, עיריות ומועצות אזוריות הממוקמות בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל ומדורגות במדד פריפריאלי 1-5 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מטרת הקול הקורא היא להנגיש לציבור את האפשרות למחזר מכלי משקה ריקים ולקבל בעדם את דמי הפיקדון. המיזם נערך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות בישראל והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

רשות מקומית, עירייה או מועצה אזורית אשר תיגש לקול הקורא ובקשתה תאושר תהיה זכאית לתמיכה בשיעור של עד 95% ברכש המכונה ולתחזוקה למשך שלוש שנים. באמצעות תמיכת המשרד ירכשו כ-140 מכונות אוטומטיות שיוצבו במבני ציבור או במוסדות חינוך, ביישובים המרוחקים מהמרכז. לאחר סיום הקצאת כספי התמיכה ולפי מדדי ההצלחה תיבחן הרחבת התמיכה לרשויות מקומיות נוספות.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

חוק הפיקדון קובע יעדים לאיסוף ומיחזור מכלי משקה ריקים באמצעות הטלת פיקדון בסכום מינימלי של 30 אגורות לכל מכל משקה מפלסטיק, זכוכית או אלומיניום. מטרת החוק היא ליצור הבחנה בין מכלי משקה ריקים לבין זרמי פסולת אחרים, כדי לאפשר מיחזור איכותי ולהביא לצמצום מפגעי הלכלוך ברשות הרבים. סכום הפיקדון ששילם הצרכן בעת הקנייה אמור להיות מושב לצרכן, עם החזרת מכל המשקה הריק והמסומן לבתי העסק.

עם הרחבת חוק הפיקדון בדצמבר 2021 גם על מכלי משקה גדולים, כ-750 מיליון מכלי משקה גדולים הוכנסו למאגר פוטנציאל המיחזור. בחלוף שנתיים מהרחבת החוק, עולה כי על אף שחברות המשקאות מדווחות על עמידה ביעדי האיסוף, יש לשפר את הנגישות לנקודות החזרה למיכלי משקה ריקים על מנת להעלות את שיעורי ההחזרה מהציבור.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "מיחזור צריך להיות פשוט ונגיש לכל, וכך ההחזרה של כספי הפיקדון לצרכן. לשם כך המשרד תומך בפריסת מכונות אוטומטיות לרווחת הציבור ברשויות מקומיות, בעיריות ובמועצות אזוריות המדורגות במדד פריפריאלי 1-5.״

״אנחנו מגשרים על הפער שבין הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל לבין מרכז הארץ כך שיהיה קל להשיב מכלי משקה ולקבל בחזרה את דמי הפיקדון. בשותפות עם השלטון המקומי נהפוך את מיחזור מכלי המשקה הריקים לפשוט, נגיש ואיכותי, ונתקדם צעד נוסף לכיוון כלכלה מעגלית." הוסיפה סילמן.

יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס: "פריסת מכונות אוטומטיות להשבת מכלי משקה ריקים בשטחי הרשויות, במיקומים נוחים וזמינים לתושבים ליד הבית, מנגישה לתושבי הפריפריה את האפשרות למחזר ולקבל חזרה את כספי הפיקדון להם הם זכאים. הנגשת המכונות להשבת המכלים וקבלת דמי הפיקדון משפרת את השירות לתושב ותורמת להעלאת אחוזי המיחזור במדינה, שזוהי מטרה משותפת של כולנו."

יו״ר מרכז השלטון האזורי, שי חג'ג': ״אנחנו מודים למשרד להגנת הסביבה על פעילותו לקידום הנגשה של פתרונות מיחזור לתושבים. הצבת מכונות במרחב הציבורי הוא פתרון נוסף בסל הפתרונות שצריך לקדם כדי לצמצם את הפסולת העוברת להטמנה ולקידום הכלכלה המעגלית בישראל.״

הקול הקורא הוכן בתיאום עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, שפרסמה מכרז למכונות אוטומטיות, אשר יוכל לסייע לרשויות המקומיות ברכישה. המכונות שיירכשו יאפשרו גם ייעוד של כספי הפיקדון לתרומה.

מיחזור - בקבוקי פלסטיק - מכונות מיחזור
צילום: המשרד להגנת הסביבה
מיחזור - בקבוקי פלסטיק - מכונות מיחזור
צילום: המשרד להגנת הסביבה

Back to top button