מבזקיםפוליטי / מדיני

כשלים בחלוקת אישורי הנשק – בן גביר מנע מהמשטרה לנכוח בדיון

בפעם השניה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מנע את נוכחות אנשי משרדו ואנשי משטרת ישראל מלהופיע בדיון הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח"כ מיקי לוי שכונס על מנת לברר טענות לכשלים רבים בחלוקת אישורי הנשק.

דו"ח מיוחד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן לקראת דיון העלה כי קיימים פערים רבים בין הצורך בפיקוח על ההליך למצה שמתרחש בפועל. בשל סירובו הנוסף של השר שנציגיו ונציגי המשטרה יטלו חלק בדיון, קבע יו"ר הוועדה כי בשבוע הבא יפתח בהליך הצבעה שתוביל ל 'צו הבאה' מחייב לכל הנציגים הנדרשים לספק תשובות לוועדה.

יו"ר הוועדה, ח"כ מיקי לוי: "בהוראת שר בישראל יש זלזול על הרשות המחוקקת המפקחת על הרשות המבצעת. רק הודות לדיוני הוועדה הופסקו הליכים שהיובלתי חוקיים בעליל של הנפקת רישיונות נשק ע"י בנות שירות לאומי ועוד. איננו נגד חלוקת נשק אלא נגד ההליך שהוא בלתי סביר בעליל מדינת ישראל כשלה במתן אישורי רישיונות הנשק ובכל יום עולים סיפורים מטרידים אחרים – חובתנו לבדוק את זה ועל כן בדיון הבא נחייב את הגורמים להופיע בו"

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

ח"כ יואב סגלוביץ' "מדובר כאן בשר עבריין שמונה לתפקיד רגיש מאוד וטוב שהוא לא חלק מקבינט ההחלטות. קורא לרהמ להפקיע ממנו את הסמכויות בנושא הנשק.לא יכול להיות שבמשך חודשיים יודעים על עבירות שנעשו בלשכה וכלום לא קרה. המשנה ליועמ"ש גיל לימון כבר אמר שזה לא חוקי ואני אומר זה פלילי בוודאות. אנו מעבר לקצה צעד אחד קדימה. אנשים שאינם מורשים, וחלקם לא קיבלו רישיונות כדין,קיבלו הארכת מועד לביצוע הכשרות".

ח"כ גלעד קריב "ההוראה אינה חוקית מצד השר למנוע את השתתפותה של משטרת ישראל בדיון. אנו נמצאים בעיצומו של אירוע השתוללות רבתית בחלוקת נשקים. עוד לא התחלנו את הדיון על כיתות הכוננות שאנשיהם מצוידים בנשקים אוטומטים, ואחת הסוגיות שהתבחינים קובעים יש צורך באחסנה בכספת בבית.״

״לכולנו ברור שאף אחד לא בדק את הסוגיה הזו. הם רוצים שלא יהיה פיקוח ורוצים להתנהל במחשכים כדי שאף אחד לא יפריע להם. יש חסינות ששר הבט"פ מקבל כאן בבית. האם רפיון הידיים מול השר לבט"פ הוא שיתוף פעולה תמוה יחד איתו?" הוסיף קריב.

אורלי אלמגור לוטן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת הציגה מחלקי הדו"ח שמצורף כאן ואמרה כי "ועדת רונן קבעה שהראיון אינו אפקטיבי, ושיעורי הפסילה נמוכים היות ולמראיינים אין כלים מתאימים. הם המליצו להכניס כלים נוספים. לגבי אחסון הנשק – יש לנו בקשה לבט"ל וצה"ל שמחכה למענה כבר 4 חודשים, וטרם ניתן מענה. סוגיה זו עלתה בוועדת רונן ובדוח מבקר המדינה משנת 2014 , בפועל אנו מבינים מהמשרד לבט"ל שלא היה שינוי בהחלטות.״

״לא ניתן לקבל נתונים ממוחשבים מהמשטרה על שימוש בכלי ירי שלא כדין. משרד הבריאות העביר למשרד לבט"ל לפני כ- 3 חודשים נוסח חדש של הצהרת בריאות עם סעיפים חדשים אבל לא מצאנו באתר המשרד לבט"ל את ההצהרה החדשה של משרד הבריאות". הוסיפה.

עוד מופיע בדו"ח המממ כי מתחילת ינואר ועד תחילת דצמבר 2023 היו בסה"כ 39,122 דחיות של בקשות לקבלת רישיון פרטי לכלי נשק רוב הדחיות – 72% היו בשל 'אי עמידה בתנאי הסף ובתבחין מזכה' 28,208; 21% מהדחיות (8,503 דחיות) היו בשל התנגדות המשטרה ו5%- מהדחיות (2,129) היו בשל התנגדות משרד הבריאות.

רק בחמישה מקרים נדחתה בקשה לרישוי כלי ירייה לאור כישלון של המגיש בעת ההכשרה במטווח. יצוין כי הנתונים כוללים דחיות של בקשות לרישיון נשק ארגוני. ביטול רישיון לנשיאת כלי ירייה יכול לקרות בכמה מצבים, ביניהם: פקיעת תוקף הרישיון, אי ביצוע הכשרת ריענון, הפרת תנאי הרישיון, המלצת משרד הבריאות או המשטרה או בשל צו משפט.

בשנת 2023 היו בסה"כ 5,656 ביטולי רישיונות. העילות הבולטות לביטול היו פקיעת תום תוקף הרישיון (1,979 ביטולים), אי ביצוע הכשרת ריענון (1,078 ביטולים) וביטול בשל המלצת המשטרה או משרד הבריאות (891 ו- 586 ביטולים, בהתאמה).

בדו"ח נכתב כי עניין בדיקת הכשירות הרפואית, ובפרט הנפשית, כבר הוער בדוח ועדת רונן כי תמונת המצב של הכשירות הנפשית במאגרי משרד הבריאות אינה מלאה, זאת מאחר וקופות החולים, משרד הרווחה והביטוח הלאומי מנהלים מאגרים משל עצמם אשר לא מועברים למשרד הבריאות, וכן כי יש אי-דיווח של רופאים המטפלים באזרחים באופן פרטי.

ד"ר רינת יופה ממשרד הבריאות השיבה בדיון: "מעולם לא דובר על הקמת מאגר, אנו המלצנו לייצר ממשקים מול ביטוח לאומי וקופ"ח. להקמת מאגר יש משמעויות מורכבות בנוגע לשמירת הפרטיות".

יו"ר רשות האסדרה, יואל בריס אמר בדיון כי לצערו "הסוסים כבר אינם באורווה. אנו נזהרים בכבודה של הכנסת ומדובר בתקנות שאושרו בוועדה של הכנסת. מוקד הפעולה שלנו הוא בתיאום הבינמשרדי כדי למזער את הנזקים של מה שכבר נעשה. אחד מתפקידיה העיקריים של הרשות היא לטפל בתיאום בין רגולטורים בתוך משרדי הממשלה. המוקד שלנו כרגע איך אפשר לייצר את התיאום הבינמשרדי".

בן גביר - מחלק נשקים
צילום: אילן אסייג
דיו - כלי ירייה - רישוי - נשק
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
דיו - כלי ירייה - רישוי - נשק
צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

Back to top button