כלכלהמבזקים

אושר סופית: הבנקים יחוייבו לשלוח הודעה חודשית על סכום העמלות שגבו

מליאת הכניסה אישרה היום (שני) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התוכנית הכלכלית. 7 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

הוצע לדחות בחודשיים, עד ליום 1.3.2024, את מועד תחילתה של ההוראה המחייבת תאגיד בנקאי לשלוח ללקוחותיו, בתחילת כל חודש קלנדרי, הודעה שבה יפורט הסכום הכולל של העמלות, לא כולל סכום העמלות בעבור הלוואה לדיור, שגבה התאגיד הבנקאי מהלקוח בחודש שקדם למועד שליחת ההודעה כאמור. עוד מוצע כי הצעת החוק תחול רטרואקטיבית החל מה-1.1.2024, שהוא מועד תחילתה המקורי של ההוראה כאמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "עקב המלחמה וגיוס המילואים הרחב כאמור נוצר מחסור בעובדים במערכת הבנקאית. כמו כן, ובהתאם להנחיית בנק ישראל, הסיטה המערכת הבנקאית את משאביה לטיפול במקרים דחופים בכלל וללקוחות שנפגעו מהמצב, בפרט, וכן להטמעת מתווי הסיוע השונים לאוכלוסיות שנפגעו מהלחימה. מציאות זו משפיעה, בין השאר, גם על היערכותם של התאגידים הבנקאיים ליישום הוראות סעיף 5א לחוק הבנקאות, כנוסחו בחוק התוכנית הכלכלית״.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
כספומט - משיכת כסף - בנק יהב
אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button