חדשות הארץמבזקים

עיצומים כספיים בסך מיליון וחצי שקלים הוטלו על מפעל בבית שמש

המשרד להגנת הסביבה הטיל שני עיצומים כספיים על חברת תעשיות כימיות תפזול מבית שמש, בסכום כולל של 1,544,512 שקל, בגין הפרות של היתרי הרעלים וליקויים בטיפול באירוע חומרים מסוכנים. חברת תעשיות כימיות תפזול עוסקת בייצור חומרי הדברה. החברה, הממוקמת באזור התעשייה של בית שמש, מנהלת מפעל ליצור חומרי ההדברה וכן מחסן לאחסון החומרים, ומחזיקה בהיתרי רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוק.

במסגרת סיור פיקוח שנערך לאחרונה מטעם מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה במחסן החברה, עלו הפרות שונות של היתר הרעלים בניגוד לדרישות המשרד ולחוק. ההפרות כללו, בין היתר, תקלות באופן האחסון של החומרים המסוכנים, שילוט ואחסנה לקויים, ופריקה וטעינה בניגוד להוראות ההיתר.

בסיור נוסף שנערך במפעל הייצור של החברה עלו הפרות של היתר רעלים נוסף של החברה החל על המפעל. ההפרות כללו אחסון רעלים בצורה לא בטיחותית, ליקויים בשילוט חומרים מסוכנים וחוסר באישורים ומסמכים, הנדרשים לאחזקת חומרים מסוכנים. על כן, פתח המחוז בהליך אכיפה נגד החברה.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

ההפרות חזרו על עצמן הן במפעל היצור והן במחסן גם לאחר קיום שימוע לחברה. הפרות אלו כללו, בין היתר, פיזור חומרים מסוכנים על רצפת המפעל באופן המסכן את עובדי המפעל והציבור, אחסנה לקויה ושילוט לא תקין, ליקויים ברצפת המחסן שנמצאה סדוקה ולא אטומה ועוד. בפברואר 2021 התרחש אירוע חומרים מסוכנים במפעל, אשר הוביל לשפך חומר מסוכן בשטח המפעל תוך זליגה לתעלת ניקוז ציבורית. החברה לא דיווחה למשרד על האירוע בניגוד לנדרש בהיתר הרעלים, ולא הגישה במועד דוח תחקיר לאירוע בהתאם להוראות תנאי היתר הרעלים.

בעקבות האירועים, ובתום הליך האכיפה שניהל מחוז ירושלים מול המפעל, הטיל המשרד עיצום כספי בסכום של 965,320 שקל על החברה עקב ההפרות במפעל הייצור, ועיצום כספי נוסף בסכום של 579,192 שקל בשל ההפרות במחסן החברה, בהתאם לחוק החומרים המסוכנים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: לא נאפשר הפרות ואי עמידה בהוראות היתרי הרעלים בניגוד לחוק, באופן שעלול להביא לאירועי חומרים מסוכנים. המשרד ימשיך לפקח על מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים, במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה.

מפעל - הדברה - בית - שמש
צילומים: המשרד להגנת הסביבה
מפעל - הדברה - בית - שמש
צילומים: המשרד להגנת הסביבה
מפעל - הדברה - בית - שמש
צילומים: המשרד להגנת הסביבה
מפעל - הדברה - בית - שמש
צילומים: המשרד להגנת הסביבה
Back to top button