מבזקיםפוליטי / מדיני

יוארך תוקף הוראת השעה המעלה את גיל הפטור משירות מילואים

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות ביטחון. 14 חברי כנסת תמכו בהצעה, לעומת 4 שהתנגדו, והיא תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. לפי הצעת החוק מוצע להאריך עד ליום 31 בדצמבר 2024 את הוראת השעה המעלה בשנה את הגיל שבו יינתן פטור מחובת שירות ביטחון, כך שעבור יוצא צבא שאינו קצין הפטור משירות מילואים יינתן בגיל 41, ועבור יוצא צבא קצין פטור ממילואים יינתן בגיל 46.

גיל הפטור של יוצאי צבא המשרתים במקצועות או בתפקידים מסוימים שנקבעו בצו בידי שר הביטחון (מקצועות מתחום הרפואה, מקצועות המהווים חלק אינטגרלי מצוותי האוויר בצה"ל, מכונאים, טכנאים וכיוצא בהם) יועלה לגיל 50. עוד לפי הוראת השעה, יראו יוצא צבא כמי שמלאו לו ארבעים ואחת שנים, ארבעים ושש שנים או חמישים שנים, לפי העניין, ב-29 בפברואר בשנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: אלפי יוצאי צבא המשרתים בשירות מילואים בימים אלה בתפקידי לחימה ותומכי לחימה, יהיו זכאים לפטור משירות מילואים ביום 29 בפברואר 2024, אם הגיעו לגיל 41, 46 או 50 לפי העניין, במועד האמור.לנוכח התמשכות הלחימה וגיוס החירום ותרומתם המשמעותית של אנשי המילואים למאמצי הלחימה, שחרורם של אלפי אנשי מילואים בתפקידי לחימה ותומכי לחימה בזמן לחימה, יפגע באופן ניכר בכשירות המבצעית וביכולת הלחימה של צה"ל. בשל האמור, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תקופת הוראת השעה עד יום 31 בדצמבר 2024.

אומרים תודה למילואימניקים שלנו.אתמול העברנו החלט...

Back to top button