כלכלהמבזקים

שימו ♥: שכר המינימום צפוי לעלות כבר באפריל הקרוב – כל הפרטים

על פי עבודת מטה מקצועית שנעשתה במשרד העבודה, שר העבודה הודיע היום (רביעי) כי בכוונתו להעלות את שכר המינימום. העלאת שכר המינימום הינה בסמכות שר העבודה והיא צפויה להיחתם על ידו בחודש אפריל 2024 ותחול רטרואקטיבית מינואר 2024.

תלוש שכר - אישה עובדת - משכורת - כסף
צילום: חדשות מבזק לייב

בנייר עמדה שפורסם צוין כי שכר המינימום נקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן – חוק שכר מינימום), שעל-פיו שכר המינימום לחודש הוא 47.5% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995. שכר המינימום מתעדכן בכל שנה באפריל, לפי השכר הממוצע שהיה ידוע בתחילת השנה: השכר הממוצע בחודשים אוגוסט-אוקטובר. העדכון האחרון של שכר המינימום היה באפריל 2023, והוא עומד על 5,571.75 ש"ח. באפריל 2024 אמור לעלות שכר המינימום ל-5,880 ש"ח, בהתאם לשכר הממוצע באוגוסט-אוקטובר 2023 שעמד על 12,379 ש"ח.

מניתוח הנתונים של המצב הקיים עולה כי השכר הממוצע עלה במהלך 2023 בכ-5.7%, עלייה משמעותית שמצדיקה התאמה של שכר המינימום ובנוסף האינפלציה עלתה בכ-3.6%, כלומר העובדים שמשתברים שבר מינימום חוו שחיקה של 3.6% בשכרם. עובדים אלו לרוב, אינם בין העובדים העמידים ביותר במשק, לכן סביר להניח ששחיקה זו הקשתה על רבים מהם לעמוד בהוצאות החודשיות.

כפי שניתן לראות מהתרשים השכר הנומינלי הממוצע למשרת שכיר עלה באופן עקבי לאורך כל השנה ולא נצפתה עלייה מיוחדת רק בסוף התקופה.

בנוגע לפגיעה של המלחמה, המלחמה אומנם פגעה בעסקים, ועובדים רבים הוצאו לחל"ת, והשכר הממוצע של עובדים אלו נמוך משכרם של העובדים שלא יצאו לחל"ת. תופעה זו אמנם יכלה לגרום לעליה טכנית בשכר הממוצע בעקבות שינוי בתמהיל העובדים הנדגמים. לדוגמה, בתקופת הקורונה הוצאו לחל"ת עובדים רבים ונרשמה עלייה חדה בשכר הריאלי הממוצע במשק. אך בחודש אוקטובר 2024 שיעור המוצאים לחל"ת היה נמוך משהיה בקורונה, והשכר הממוצע למשרת שכיר בחודש אוקטובר לא רק שלא עלה בחדות, הוא אף ירד. בנוסף, המשק החל להתאושש, ובחודש דצמבר 2023 במות הנמצאים בחל"ת עמד על 3% מכוח העבודה, ירידה של 3.3 נקודות אחוז מהשיעור המקביל באוקטובר. מכאן שההוצאה לחל"ת לא השפיעה באופן משמעותי על השכר הממוצע במשק.

כמו כן, במידה ולא יועלה שכר המינימום, יעמוד שכר המינימום על 45% מהשכר הממוצע באוגוסט-ספטמבר 2023, השיעור הנמוך ביותר מאז 2017.

לסיכום, נכתב בנייר העמדה שהציג אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה כי "מהנתונים שהצגנו לעיל לא ראינו הצדקה להשאיר את שכר המינימום ברמה שהייתה בשנת 2023. לאור העלייה העקבית באינפלציה ובשכר הממוצע במשק לאורך כל השנה. והחשש משחיקה בשכר הריאלי. לכן על אף האתגרים הרבים הכרוכים בהעלאתו בתקופת מלחמה. כמו עסקים רבים שחוו מכה קשה ועל כן קיים חשש מובן כי העלאת שכר המינימום תוסיף לקשיים שלהם. כמו גם תקשה על תקציב המדינה בעיקר בתקופה של קיצוצים נרחבים, אנו ממליצים לעדכנו."

שכר המינימום הועלה ב-1 לינואר 2017 ל-5,000 ש"ח וב-1 לדצמבר 2017 ל- 5,300 ש"ח על ידי השר משה כחלון מעבר לנדרש בחוק. כמו כן במידה ויוחלט להעלות את שכר המינימום, הוא יעמוד על 5,880 ש"ח.

שר העבודה יואב בן צור אמר כי "העלייה הצפויה בשכר המינימום מבורכת ונדרשת. יוקר המחיה מאמיר לשחקים ואנחנו חייבים להתאים את משכורתם של העובדים בהתאם. משרד העבודה ימשיך להילחם למען זכויותיהם ומעמדם של העובדים."

שר הרווחה - השר יואב בן צור
צילום: אתר הכנסת
Back to top button