חדשות הארץמבזקים

אושר בטרומית: הזכאות למענק למשפחות חטופים תחול לגבי האחים מגיל 21

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים של חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי כנסת. 19 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

מוצע לתת את המענק התלת חודשי בסך 21,000 ₪ לכל אח או ילד של חטוף או נעדר, מעת שמלאו להם 21 שנים, ואולם אם משתלמים לאח או ילדו של החטוף תגמולים בעד אותו החטוף, יחושב סכום המענק בהתחשב בתגמולים שהם מקבלים, כך שגובה המענק יהיה בגובה ההפרש בין התגמולים למענק. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, קובע זכאות למענק תלת-חודשי בסך 21,000 שקלים חדשים לכל אחד מאחיו ואחיותיו של השבוי, החטוף או הנעדר ולכל אחד מילדיו – אך זאת רק אם לא משולמים להם או בעדם תגמולים לפי חוק "תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה" בשל אותו חטוף או נעדר.

מטרת מענק זה הייתה להרחיב את קבוצת הזכאים לתשלומים גם למי שאינו מקבל תגמולים, ולהעניקו גם לאחים ולילדיו הבוגרים העומדים ברשות עצמם ואינם סמוכים עוד על שולחן הוריו ויש להניח כי הם נוקטים פעולות לשחרור החטוף או לאיתור הנעדר. בעוד שלילדו של החטוף או בעד ילד כאמור, ישולמו, ככלל, תגמולים עד גיל 21, הרי שבעד אחיו של החטוף או הנעדר יהיו הוריו זכאים לתגמולים עד גיל 22, וכך תימנע מאחים בני 21 הזכאות למענק שסכומו, גם בחישוב חודשי, גבוה פי כמה מסכום התוספת בעד אח המשולמת להורהו של החטוף או הנעדר במסגרת התגמולים. מאחר ואחי החטוף או הנעדר שמלאו להם 21 כבר עומדים בדרך כלל ברשות עצמם – דבר הבא לידי ביטוי בכך שהם עשויים לקבל מענק במקרה שאין בן משפחה קרוב יותר, כבר מגיל 21, וכדי שלא להבחין בעניין הגיל בינם ובין ילדי החטוף או הנעדר, מוצע לקבוע כי הזכאות למענק תחול לגבי האחים כבר מגיל 21".

Back to top button