כלכלהמבזקים

זו החברה שנבחרה לטפל במי תהום מזוהמים באזור תעש ברמת השרון

חברת GES (Blue-Gen) נבחרה אתמול (ראשון) כזוכה במכרז למימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לטיפול במי תהום מזוהמים באזור תעש ברמת השרון. המתקן יהיה הראשון מסוגו בישראל בטיפול בזיהומים הייחודיים שנוצרו כתוצאה מפעילות התעשיות הביטחוניות. המתקן יטפל בכ-5.5 מיליון קוב מים מזוהמים בשנה במהלך 25 שנות הפעלתו, שיישאבו במוקדי הזיהום במתחם, על מנת לעצור את התפשטותו של כתם הזיהום ולצמצמו.

המים שיישאבו יטופלו עד לרמת איכות המאפשרת שימוש בלתי מוגבל בהם ויוזרמו לנחל הירקון במסגרת פרויקט "גאולת הירקון" – התוכנית הממשלתית לשיקום הנחל והמערכת האקולוגית הסובבת אותו.

מכרז זה מהווה אבן דרך מרכזית ביישום תכנית השיקום שהכינה רשות המים לטיפול בזיהום מי התהום החמור באזור. זיהום זה הוביל לסגירתם של כל קידוחי הפקת מי השתייה ברמת השרון ושל חלק מקידוחי ההפקה בצפון תל אביב ובהרצליה, והוא מאיים כיום על המשך הפקת המים בקידוחים נוספים.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

יישום תכנית השיקום יאפשר את קידום בנייתן של עשרות אלפי יחידות דיור ולמעלה ממיליון מ"ר של תעסוקה באזור השרון, שהקמתן מותנית בין היתר בהבטחת הטיפול בזיהום מי התהום, ויתרום משמעותית לשיקום נחל הירקון ולרווחת תושבי האזור.

המכרז נוהל על ידי ועדת המכרזים הבין-משרדית המשותפת למשרד האוצר, משרד האנרגיה והתשתיות, רשות המים וחברת ענבל, בראשות מר עמית מרזאי, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי.

החשב הכללי, מר יהלי רוטנברג: "החשב הכללי יחד עם השותפים ממשרדי הממשלה, ממשיך לבצע בהצלחה פרויקטי תשתית לאומיים, מורכבים וחדשניים בשיתוף המגזר הפרטי, לצורך קידום יעדי הממשלה לטובת אזרחי ישראל. פרויקט מתקן הטיפול במי התהום המזוהמים במתחם תעש רמה"ש הינו פרויקט חשוב ומשמעותי, אשר יתרום רבות לשמירה על אקוויפר החוף, לשיקום נחל הירקון ולשמירה על הסביבה. מדובר בפרויקט משמעותי גם בסיוע למאמץ הממשלתי לטיפול במשבר הדיור, שיאפשר הקמה של עשרות אלפי יחידות דיור ושטחי תעסוקה בלב אזורי הביקוש."

מנהל רשות המים, מר יחזקאל ליפשיץ: "מדובר בצעד משמעותי בקידום אחד הפרויקטים המורכבים והחשובים למשק המים. זיהום מי התהום באזור תעש רמת השרון הינו מהחמורים בישראל, הן מבחינת מגוון המזהמים הייחודי והן מבחינת היקפו המרחבי. זיהום זה הוביל עד כה לסגירתם של קידוחי הפקה רבים באזור והוא ממשיך להתפשט ולסכן קידוחים נוספים. רשות המים פועלת לקידום השיקום, במטרה למנוע את המשך התפשטות כתם הזיהום ולצמצמו, כדי לאפשר את השימוש באקוויפר ובמקביל לקדם את הזרמתם לירקון של מים באיכות גבוהה במסגרת המאמצים לשיקום הנחל, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה לקידום פרויקט גאולת הירקון."

עוד הוסיף כי "התכנית לשיקום מי התהום באזור תעש רמת השרון היא חלק מרכזי במגמה אותה מובילה רשות המים לשיקום ולטיפול במי התהום המזוהמים בישראל, באתרים נוספים ששימשו לפעילותן של התעש ושל חברות ביטחוניות ואזרחיות נוספות, לצורך הגנה על מקורות המים ושימורם, להגנה על בריאות הציבור ועל מנת לאפשר פיתוח של מתחמי התעש המתפנים לשימושים אחרים לטובת אזרחי מדינת ישראל".

נופיה בכר מנהלת אגף בכיר מים, במשרד האנרגיה והתשתיות: "מברכים על התקדמות התהליך לטיפול ולפתרון בעיית זיהום מי התהום באזור תעש ברמת השרון. במשרד רואים חשיבות רבה בהפחתת זיהומי מים בשטח המדינה, ופועלים נמרצות לשיפור באיכות המים העיליים, ואיכות המים בתת הקרקע, תוך קידום סביבת מחייה ראויה ושמירה על בריאות הציבור. אנו במשרד סבורים כי מדובר בצעד משמעותי נוסף בטיפול בזיהום בן עשרות שנים של מי תהום, ובפיתוח ושמירה על מקורות המים במשק. הטיפול בזיהום מי התהום יאפשר בנוסף קידום פיתוח של אחת מעתודות הקרקע החשובות במרכז הארץ. מדובר בפרויקט משמעותי נוסף במשק המים בשיתוף המגזר הפרטי המהווה נדבך מרכזי בשיקום מי התהום באתרים מזוהמים".

Back to top button