חדשות הארץמבזקים

רשות ההון הטילה עיצום כספי בסך 800 אלף ש"ח על חברת הביטוח איילון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הטילה עיצום כספי בסך של 800,000 ש"ח על איילון חברה לביטוח בע"מ. כך נמסר היום (חמישי) מרשות שוק ההון. העיצום הכספי הוטל בגין הפרות של הוראות הממונה שעניינן "שמאות ביטוח רכב רכוש וצד שלישי".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל, החליט על הטלת עיצום כספי בסך של 800,000 ש"ח על איילון ביטוח בעקבות הפרות בעניין שמאות בביטוח רכב. ההפרות התגלו במסגרת ביקורת מקיפה שביצעה רשות שוק ההון בתחום יישוב התביעות בענף רכב רכוש במהלך שנת 2021.

הביקורת מצאה כי בשנים 2018-2021 החברה הפרה חלק מהוראות הרשות בהתנהלותה מול שמאים במסגרת יישוב התביעה. בין היתר, נמצא כי החברה לא עמדה בהוראות שמטרתן שמירה על היעדר ניגוד עניינים של שמאי החוץ, לא החזיקה הצהרות שמאי חוץ כנדרש, ביצעה פעולות שיש בהן כדי להשפיע על התנהלות השמאי וכי לא התקיימו מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים בתחום העבודה מול שמאי הרכב.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

בין השיקולים שהובאו בחשבון לקביעת גובה העיצום עמדה בפני הממונה העובדה כי בעקבות הביקורת ולאור הממצאים שעלו מהביקורת במהלך השנים, ערכה החברה שינויים מהותיים בהתנהלותה ובנהליה, וכן הוחלפו כל גורמי המקצוע והמנהלים שהיו בחברה בתקופת הרלוונטית שנגעו לדבר.

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "הטלת העיצום משקפת את החשיבות הרבה שמייחסת הרשות להתנהלות בהתאם להוראות הדין ביישוב תביעות. התנהלות נאותה בתחום זה היא רכיב מרכזי בשמירה על האינטרס של המבוטח בביטוח רכב. ראוי לציין לטובה גם את תהליכי השיפור שעשתה החברה בהמשך לביקורת. על כל השחקנים בענף לפעול בצורה מקצועית וללא השפעות של גורמים שונים, כדי להבטיח שמירה על האינטרסים של ציבור המבוטחים".

שוק ההון - כלכלה
אילוסטרציה. צילום: freepik

Back to top button