כלכלהמבזקים

הושקה תכנית ביטוח אשראי לזמן קצר לעסקים בהיקף של 500 מיליון דולר

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הודיע היום (ה’) על תכנית לביטוח אשראי לטווח קצר בערבות מדינה לעסקים (תכנית “Top-Up Cover”) בהיקף של 500 מיליון דולר.

במסגרת התכנית, יעמיד החשב הכללי ערבות מדינה בהיקף של 500 מיליון דולר לחברות ביטוח האשראי הפרטיות, זאת במטרה להגדיל את מכסות האשראי שהן מעניקות כיום. באמצעות התכנית, ספקים ישראלים יוכלו להמשיך למכור מוצרים ושירותים ללקוחותיהם בהיקף שלא ניתן לקבלו בעת הזו אלמלא התערבות המדינה, והעסקים הקטנים והבינוניים במשק יוכלו להמשיך לקבל אשראי ספקים כמקור אשראי נוסף, זמין וזול ביחס לאשראי הבנקאי.

זיק זק - הרשמה לרשת החברתית

ביטוח אשראי לטווח קצר נועד להגן על עסקים מפני קשיי תזרים מזומנים העשויים להוביל לפשיטת רגל או הפסד בגין אי-קבלת תשלום מצד הקונים שלהם, וזאת נוכח שיטת התשלום הנהוגה לפיה קיים פער בין מועד אספקת השירותים או הסחורה למועד קבלת התשלום בגינם.

התכנית תפתח בימים הקרובים לאחר קבלת אישור ועדת הכספים של הכנסת על העמדת מסגרת ערבות מדינה ובכפוף לאישור החשב הכללי.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’: “תכנית זו נועדה להגדיל את היצע האשראי ולהבטיח את רציפות הפעילות העסקית במשק. התכנית תסייע לעסקים קטנים וגדולים כאחד, והיא כלי נוסף במסגרת כלל תכניות הסיוע שהשיק משרד באוצר במטרה לעזור לעסקים לצלוח את האתגרים עמם מתמודד המשק בתקופה זו.״

שר האוצר - בצלאל סמוטריץ'
ארכיון צילום: שלומי אמסלם / לע״מ

Back to top button
דילוג לתוכן