כלכלהמבזקים

אושרו שינויים בתקציב המדינה בסך כולל של כרבע מיליארד ש"ח

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (שלישי) העברות תקציביות בין תקציבי המשרדים, שינויים פנימיים בתקציב המשרדים, ותקציבי הרשאה להתחייב בסכום כולל של כ-250 מיליון ש"ח.

פירוט ההעברות השונות:
כ-61 מיליון ₪ מסעיפי גמלאות ופיצויים ורשויות פיקוח, וכ-88 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב למשרד לשירותי דת – מיועד עבור השתתפות המדינה בתקציב במועצות הדתיות, תמיכה בשירותי דת, הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים, ובכלל כך יישום הסכמים קואליציוניים שאושרו בעת אישור תקציב המדינה לשנים 23-24, ומובאים לאחר שהושלמו הבדיקות המשפטיות והמקצועיות הנדרשות לצורך כך.

חברי האופוזיציה תקפו את העברת הכספים מסעיף 'רשויות פיקוח' וביקשו להבין מה מקור הכספים, נציגי האוצר הסבירו כי אין מדובר בכסף שנגרע מתקציב הרשויות האמונות על הפיקוח, וכי אין פגיעה בתוכניות גופים אלה.

ח"כ נעמה לזימי: "פעם אחר פעם אנחנו לא מקבלים את התשובות מאיזה מקורות ומאיפה, בשבוע שעבר זה היה גם העברה על חשבון קיצוץ רוחבי. עודפי תקציב זה משהו שניתן להשתמש בו לצורך אחר במשרד, אפשר להשתמש בעודפים כדי להרחיב את השירותים החברתיים".

ח"כ גלעד קריב: "לגבי בינוי מה גובה התוספת והאם ישנה בנייה חדשה? האם יש גידול לבני דתות אחרות? מקוואות בבית שמש, האם יתר הסעיפים בתוכנית בהם זה נכלל מומשו? למה צריך לתגבר את תקצוב הרבנים האורתודוכסים, אם בוועדת חוקה אתם מוסיפים עוד מאות תקנים של רבנים?"

ח"כ ולדימיר בליאק: "אני רואה שאנחנו מוסיפים יותר מ-10% לגובה תקציב המשרד, מעניין אותי אם יש עוד משרדים שמקבלים תוספת בגובה כזה. זה כסף שחסר בפיקוח על תאונות עבודה".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אמר ח"כ ולדימיר שלוקחים כסף מפיקוח על תאונות עבודה, אני מבקש תשובה".

טל ישראלי, אגף תקציבים, משרד האוצר: "אני לא מכירה שהוא מגיע מתקצוב תאונות עבודה, הוא מגיע מתקציב שיועד עבור שימוש להקמת מוסדות דת, זה גם חלק מתקצוב הפיקוח. הכסף לא מגיע מתקצוב על פיקוח תאונות עבודה, הכוונה היא לפיקוח בניית מוסדות דת. פיקוח על הבנייה הוא תקציב שנועד לפיקוח על הבנייה, בין היתר גם על מוסדות דת".

ח"כ עאידה תומא סלימאן: "המצב הוא דרסטי בענף, במקום להוסיף אתם מקצצים. תחת סעיף 54 זה גם השקעה במיעוטים, זה גם רשות הטבע והגנים, זה קיצוץ מרשויות ספציפיות או שזה רוחבי לכל הסעיף?"

ישראלי: "זה מורכב מהרבה מאוד רשויות באמת, בכל תוכנית יש תקציב שמיועד לרשות הספציפית, התקציב שאנחנו מדברים עליו הוא תקציב לפיקוח על הבנייה, מתוכו לקחו 12 מיליון ₪ והעבירו אותם לפיקוח על בנייה של מוסדות דת. משרד המשפטים והייעוץ המשפטי של המשרד לשירותי דת חשבו שמדובר בשימוש עפ"י אמות המידה של הייעוץ המשפטי לממשלה".

לשאלת יו"ר הוועדה, ח"כ גפני כיצד יפעלו באוצר כדי להחזיר כספים לפיקוח על הבנייה, השיבה תמר לוי בונה, רכזת מאקרו באגף תקציבים: "אין פגיעה במה שסוכם עם אותה יחידה, יש פה כסף שתוקצב כאן, אנחנו מסתכלים על הביצוע של אותה יחידה, אין פגיעה באותה יחידה על מה שסוכם איתה, והעברה כאן לא תגרום לפגיעה כזו".

נציג משרד הדתות השיב לשאלות נוספות שעלו כי המשרד לא מתוקצב בבסיס על מבני דת, וכי לגבי תקצוב רבנים האמור הוא רק על תמיכה של רבני קהילות וכי מדובר בתמיכה אחרת מזו ששאלו לגביה חברי הכנסת, וכי לגבי העיר בית שמש, המשרד מתקצב רק את חלקו בהחלטת הממשלה ואין לו נגיעה לחלקים של משרדים אחרים.

כ-4 מיליון ₪ לתקציב משרד רה"מ – התקצוב במסגרת כספים קואליציוניים, מיועד לתוכנית פעולה לסיוע והקלת תנאי השהיה במעברי הגבול היבשתיים לנוסעים ישראלים לאומן.

כ-94 מיליון ₪ למשרד הקליטה – התקצוב מגיע מסעיף "הוצאות פיתוח אחרות" ולצידו כ-2.5 מיליון ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה, מיועד לפעולות תפעול ומחשוב, מלגות שכר לימוד לסטודנטים, תוכניות לצעירים ולהשתלבות בשוק התעסוקה של עולים, ללימודי עברית באולפנים, פעולות לקליטה חברתית ופעולות מכספי האפוטרופוס, תכניות לעידוד עלייה, וסל קליטה. אושר בכפוף לרביזיה.

כסף - שטרות - ש"ח - שקלים
אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב
Back to top button