טכנולוגיהמבזקים

"תביא לפריחה כלכלית": תוכנית לאומית לקידום ה-Blue-Tech בישראל

ועדת השרים לחדשנות, מדע וטכנולוגיה בראשות השר אופיר אקוניס אישרה היום (רביעי) את התוכנית הלאומית לקידום תחום ה Blue-Tech בישראל, שמוביל משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובשיתוף כל משרדי וגופי הממשלה הרלוונטיים.

ההחלטה שהוצגה היום בפני השרים כוללת בניית תוכנית רב שנתית לסיוע רגולטורי ולהסרת חסמים בפני הקמת תשתיות מו"פ והשקעת חברות, גופי מו"פ ויזמים בתחום החדשנות הימית, תוך שמירה על האיזון בין פיתוח כלכלי לשמירה על הסביבה הימית.

התוכנית צפויה לתרום לפיתוח אקו-סיסטם רחב, מגוון ובעל מובילות עולמית בתחום ה Blue-Tech , שיהווה מנוע צמיחה לכלכלה הכחולה, יקדם את ישראל בשלושה מעגלים חיוניים: בתחום הכלכלי, המדיני והביטחוני ויסייע לישראל להתמודד עם אתגרים לאומיים על ידי פיתוח הים כמשאב בר-קיימא.

ההחלטה על קידום התוכנית הלאומית בתחום הBlue-Tech התקבלה לאחר כניסתו של השר אופיר אקוניס למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ולאחר פרסום תחומי העדיפות הלאומיים של מדינת ישראל שנקבעו בהתאם למדיניות השר ובמטרה לשמר את המובילות העולמית של ישראל בתחומים טכנולוגיים מגוונים ולהצעיד את מדינת ישראל לצמיחה כלכלית ולחוסן בטחוני יציב ומוביל.

שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס: ״ מברך על החלטה ומודה לכל השותפים מכל משרדי הממשלה והגופים השונים על המאמצים לקידום התחום. תחום ה-Blue-Tech, החדשנות הימית, הוא בעל פוטנציאל אדיר לקדם את ישראל בשלושה מעגלים חיוניים לישראל: התחום הכלכלי, התחום המדיני והתחום הביטחוני. אין לי ספק שהים כמשאב לאומי, ובמיוחד הסרת החסמים בפני החדשנות הימית. תביא לפריחה כלכלית, לשמירה טובה יותר על משאבי הטבע שלנו ועל בטחון המזון של ישראל.״

לשם גיבוש התוכנית, הותנע שיתוף פעולה בין משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ולמועצה הלאומית לכלכלה, במסגרתו הוקם פורום חשיבה רחב לקידום הבלו טק בישראל. פורום החשיבה התכנס בחודשים אוגוסט-דצמבר 2022 בהשתתפות למעלה מ-30 גופים הפועלים במרחב הימי של מדינת ישראל והחליט על גיבוש תוכנית לאומית ייעודית לBlue-Tech. לטובת גיבוש התוכנית, הוקמו 13 צוותי עבודה נושאיים ב-3 צירים, אשר עסקו בגיבוש הפרקים השונים בתוכנית ופעלו בהנחיית ועדת היגוי בראשות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה והמועצה הלאומית לכלכלה. תוצרי הצוותים הוצגו לפורום החשיבה, ורוכזו לכדי תכנית לאומית אחודה לקידום ה-BlueTech בישראל.

הוועדה קבעה כי התוכנית לאומית רב-שנתית מפורטת לשנים 2024-2028 תוגש לאישור הממשלה בתוך 240 יום, כבסיס לשימוש רחב יותר בים כמשאב לאומי.

"תביא לפריחה כלכלית": תוכנית לאומית לקידום ה-Blue-Tech בישראל
אילוסטרציה
Back to top button