בריאותמבזקים

הוחלט: תצומצם הפעילות ביחידה להפריה החוץ גופית באסותא רמת החייל

היום (חמישי) הודיע משרד הבריאות על החלטתו לאחר שימוע שנערך ליחידת ההפריה באסותא רמת החייל בו נכחו ראשי "אסותא" והייעוץ המשפטי של בית החולים.

ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות שניהלה את השימועים וכן את הבירור המעמיק בנושא זה, בחנה את מכלול הנתונים בהם ליקוי ניהולי בתחום בטיחות הטיפול, ובכלל זה ניהולם ותחקורם של אירועים חריגים במרכז הרפואי אסותא רמת החייל, שני אירועים משמעותיים זהים בהפרש של חודשים בודדים וההתייחסות לאירועים אלה על ידי בית החולים, וכן בשל אופן הטיפול במידע שהתקבל בעניין האירוע השלישי.

ד״ר מזרחי שוכנעה כי כשלים אלה קשורים לתרבות ארגונית לקויה בתחום בטיחות הטיפול, וכן לעומסי עבודה גבוהים ביחידה להפריה החוץ גופית, אשר ללא ספק תרמו לפגיעה במטופלים.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

בהתאם לכך, ועל פי פקודת בריאות העם, הוחלט כי:
1. על מנהלת בית החולים או הנהלת רשת אסותא למנות גורם מלווה חיצוני בכיר מתחום בטיחות הטיפול, במטרה להביא לשינוי התרבות הארגונית הבעייתית בנושא בטיחות הטיפול ולסייע לבית החולים בעדכון נהלים והטמעתם, והשראת תרבות בטיחות ודיווח וניהול אירועים חריגים בבית החולים.
2. צמצום הפעילות המתבצעת ביחידיה להפריה החוץ גופית בבית החולים באופן הבא:
– אין לבצע מעבר ל-25 פעולות (שאיבות ביציות והחזרות עוברים) ביום עבודה.
– תופסק לאלתר קליטת מטופלים ומטופלות חדשים ביחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים.
– יש לסיים את העבודה ביחידה להפריה חוץ גופית (כולל במעבדה) עד שעה 23:00.

כל זאת – עד להודעה חדשה, על מנת לוודא שהיקף הפעילות מתאים לסטנדרט המתחייב, ושהיחידה מתנהלת בצורה שאינה מסכנת את בריאות הציבור או פוגעת בבריאות הציבור ובזכויות המטופלים.

ממשרד הבריאות נמסר: "יש להגיש הצעה למינוי גורם מלווה חיצוני ותכנית סדורה לפעילותו תוגש למשרד הבריאות לבדיקה ואישור. אי הגשת הצעה ותוכנית כאמור עלולה לגרור נקיטת צעדים חמורים יותר. הוראות אלה יבחנו מחדש לאחר סיום עבודת וועדת הבדיקה, קבלת ממצאיה ומסקנותיה ובכפוף לביצוע בקרה חוזרת ביחידה להפריה חוץ גופית."

אילוסטרציה. צילום: חדשות מבזק לייב

Back to top button