סרטונים

טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון בהר הרצל

שידור חי: טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל, בהיכל הזיכרון בהר הרצל.

וידאו: משרד הבטחון

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j4ymLkzxKww?autoplay=1&w=600&h=420]

הבהרה: התוכן בכתבה מתפרסם באופן אוטומטי מעמוד היוטיוב על ידי IsraeliPM – התוכן והמדיה באחריות המפרסם בלבד.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

14 תגובות

 1. RISE UP Oh Israel…
  In Righteous Justice and Truth…
  Have no pity on your sadistic enemies who still want to destroy you all…
  Holy Lord God has you as the Apple of His Eye…
  He does not rest for His Love for Jerusalem…
  Where His Only Begotten Son was Crucified for us sinners…
  All Israel will be saved and redeemed when Yeshua returns from Heaven…
  Every eye shall see Him…
  His Holy Face of Truth Glory and Grace…

 2. Remember Oh LORD…
  What has come upon us… Consider and Behold our reproach…
  Thou Oh LORD.
  Remainest forever…
  Thy Throne from generation to generation…

 3. )))((( פרשת דברים פרק ח' פסוק י"ז;
  ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
  וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כהיום הזה

  לא נשאר הרבה זמן להתגשמות נבואת ישעיהו פרק ב פסוק ב, "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים"

  "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’ אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים"

  "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

  עשיית צדקה וחסד.מקרבת את הגאולה. ומגבירה את התפרצות האמונה העוצמתית.החבויה ושבויה בהגלות הרוחני.למעלה מאלפיים שנה.

  המהות של המשיח

  המשיח יהיה במדרגה יותר גבוהה מאדם הראשון לפני החטא. בכוח הדביקות העוצמתית של המשיח עם הבורא.
  הוא יגלה את הקשר הנשמתי הפנימי והעוצמתי- שנמצא בכל יהודי עם-הבורא ,ואז כל האווירה בכל העולם תשתנה לטובה.

  התגלות הניצוץ המשיחי אצל כל אחד ואחת, ישנה את מערכת הכללים הטבעיים בכל העולם כולו .כל מי שלא יהיה מסוגל להתעלות למערכת כללים העל-טבעיים ,יהיה צריך לעבור תהליך של הזדככות. כל עוד הוא לא מתנגד לשינוי.

  "אפס"בלתך גואלנו לימות המשיח". כשיבוא המשיח-יתגלה בעולם דרגת הכתר מלכותו ית'.ויורגש בכל היקום כולו.שכל הבריאה כולה היא אין ואפס-ביחס לבורא.

  ותהיה הגאולה.ככתוב ,,ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר",

  אורו של המשיח יתחיל לחדור לתוך חלל העולם ובכל היקום כולו.

  ההרגשה שתיווצר. תתאים למה שאמר שלמה המלך; "הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל" .

  הרדיפה אחרי תענוגי בני אדם-תיפסק. והמחשבות על תכלית החיים-תקבל תאוצה לכיוון שונה לגמרי ממה שידענו קודם.

  וכפי שהרמב"ם כותב; "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.

  האווירה בעולם כולו-שהשתנה בעקבות המגפה במידה מסוימת, מכינה את העולם לקבל את השינוי הרצוי.

  כנראה – שהתהליך של התגלות המשיח באופן של "עני ורוכב על חמור" "חמור" מלשון
  חומריות- בעיצומו. האור של המשיח התחיל לחדור אומנם באיטיות–כ"עני" שלא שמים לב אליו–לתוך חומרית העולם.

  מקווים ומתפללים. ש תהליך ההזדככות וההתעלות של החומריות-מקבל תאוצה.

  מה ש נדרש מכל אחד מאיתנו זה לגלות בכוחות עצמנו את הניצוץ הפנימי – העוצמתי שבתוכנו – המיוחד עם הבורא לעד ולעולמי עולמים. ולהביא את הרצון הפנימי לידי מעשה בכל התחומים,לפי כללי התורה והמצוה.

  גילוי הרצון הפנימי הוא כלי למהר את התגלות המשיח שיאיר בתוכנו ויסייע לנו להתרומם מעל כללי הטבע.
  ולהכין את כל היקום כולו להתגלות הבורא שישכון בבית המקדש לעד ולנצח נצחים.

  המושג "משיח" מתחיל לחדור בכל קצוות הקשת של עם ישראל.

  כולנו בטוחים ומקווים שבקרוב ממש האור של המשיח יחדור בכל היקום כולו, השינוי המהותי בכל העולם
  תתגלה בכל התוקף.

  ורוח הטומאה אעביר מן הארץ "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר כי פי דבר"

  לשנות אורח חיים 180 מעלות בבת אחת.לא כל אחד מסוגל לעשות.אבל להתחיל צעד אחר צעד
  במטרה להגיע לפסגה.מזה אי אפשר להתחמק.

  האמונה בבורא.שנמצאת בכל אחד ואחת.אמנם מתנגשת ברצונות בהמיים.לחיות חיי חופש והפקר.

  אבל זה לא מצדיק התעלמות טוטאלית.מהתייחסות לרצון האמיתי.להגיע ולהשתלב. במטרה הנצחית.לה ברא הבורא את הבריאה הנפלאה האינסופית
  "

 4. ביביייי תתעורר ותתעוררו כ עם ישראל, המדינה כבר לא שלנו, העם שקראנו לו מיעוט התחיל כבר להתשתלט עלינו תכף צריך למצוא מדינה אחרת, אה בעצם אף אחד לא רוצה אותנו, והמדינה היחידה שאמורה להיות שלנו כבר לא שלנו עצוב מאד!!!

 5. אף אחד לא נשכח 🙏
  יהיה זכרם ברוך של כל הנופלים והנרצחים.
  מי מקבל את ההחלטות על החיים שלך?

  פרופ' מרקוס דו-סוטוי מאוניברסיטת אוקספורד השתתף בניסוי שבחן כמה זמן עובר מרגע קבלת החלטה במוח ועד שהיא יוצאת לפועל. סריקת גלי המוח שלו גילתה לתדהמתו, שההחלטה על ביצוע פעולה מסוימת נקבעה במוח שש שניות לפני שהחליט לבצע אותה, ולא הוא קיבל את ההחלטה!

  איך שלא נתבונן על זה, נראה שהאדם בעולם שלנו לא חופשי. לא החלטנו לאיזו משפחה להיוולד, וגם לא מה יהיו התכונות והכישורים שלנו. את ההורים והמורים שלנו לא בחרנו, יחד עם כלי התקשורת שסובבים אותנו מינקות, מעצבים את הדעות ואת אידיאל היופי שלנו, מכתיבים קודים של התנהגות, דיבור ו… מה יחליט המוח שלנו שש שניות לפני שייוודע לנו על כך. לפעמים נראה שהאדם הוא כמו מחשב ריק מתוכן, שאפשר להתקין בו כל תוכנה שנבחר והוא יתפקד בהתאם.

  בעל הסולם, הרב המקובל יהודה אשלג, כותב במאמר "החירות" שהאדם אולי לא יכול לבחור את התכונות שלו או את הסביבה שבה הוא נולד, אבל הוא כן יכול לכוון את עצמו לסולם ערכים של טוב ורע. איך? על ידי בחירה מודעת של סביבה.

  הוא מסביר שהחברה האנושית ביחס לאדם היא כמו קרקע ביחס לגרעין חיטה. כמו הגרעין שמכיל בתוכו את כל התכונות האפשריות של הצמח, והקרקע שמזינה אותו קובעת את הקצב, את הצורה ואת האופן שבו יצמח ויגיע לגמר גידולו, כך גם המטען הגנטי של האדם מכיל בתוכו את כל התכונות והנטיות של האדם, והחברה באמצעות סולם הערכים שלה, קובעת כיצד הוא יפתח את התכונות שלו. למשל, אם נולדת עם כישרון ציור, אבל גדלת בחברה שלא מכבדת ציירים, סביר להניח שלא תבחר להיות צייר כשתגדל.

  כלומר, אם ממילא כל חייו של האדם תלויים בסביבה – הוא משועבד לה בכל תנועותיו ואסור בכבלי ברזל בטעמים ובנימוסים של אחרים שהם החברה – אז הבחירה החופשית שלו מתממשת בהחלטה באיזו סביבה לשים את עצמו.

  אדם לא נדרש לעבור דירה או לשנות משהו בסביבה הקרובה שלו, אלא לזהות סביבה טובה, כזאת שהערך החשוב ביותר בה הוא החיבור ולהישטף בה. בחיבור בין בני אדם מתגלה כוח חיבור עליון יותר, הכוח העליון. כך בהדרגה ומבחירה חופשית, אדם יכול לממש את מטרת הבריאה, המטרה של כל המטרות, התוצאה הסופית הרצויה מכל הקיום שלנו שלשמה אנחנו עוברים את מה שעוברים.

  כמו שכתב בעל הסולם: "המתאמץ בימי חייו, ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר – הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. לא מטעם מחשבותיו ומעשיו הטובים הבאים לו בהכרח בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה".

 6. As Israelis transition from the solemn remembrance of Yom HaZikaron to the celebrations of Yom Ha’atzmaut, I wish you ❤️ ✡️ ✝️ 💙 all a happy Independence Day & join in celebrating Israel’s 75th birthday. Mazal tov United States of Israel 🇮🇱 Am Yisrael Khai 🇮🇱✡️✝️🙏

  Our commitment to Israel’s security & the US-Israel partnership is stronger than ever.🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱✝️✝️✝️✡️✡️✡️✡️✡️

Back to top button
רוצה לקבל התראות על עדכונים חדשים? הירשמו לעדכונים באתר ותהיו תמיד מעודכנים בכל מה שקורה. לא כרגע כן אשמח