מבזקיםמשפטי/פלילי

בית המשפט דחה את הערעור – המדינה תקבל 50% מהזכויות על השטח

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה ודחה היום (ראשון) את ערעורם של מנהלי הגוש הגדול, בשאלת זכויות המדינה בשטח הגוש וגובה שכר טרחתם. בין היתר נקבע כי המדינה תקבל 50% מהזכויות בתכנית תא/3700 וכן כי היא לא תשלם שכר טרחה למנהלים, על קרקעות הבעלים הפרטיים שהועברו אליה.

כזכור, המקרקעין המכונים "הגוש הגדול" בצפון העיר תל אביב מוחזקים ברובם ע"י מאות בעלים פרטיים וגם למדינה היו שטחיים היסטוריים משלה בחלקה. מעבר לשטחים אלו, בעקבות התחייבות המדינה לפינוי שדה דב, נחתם בשת 2008 הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין ובו התחייבו הבעלים פרטיים להעביר למדינה 50% מזכויותיהם משטח החלקה. המנהלים טענו כי מאחר והשטח נוהל על ידם עד לשלב בו עבר למדינה, ואין מדובר בשטחי המדינה ההיסטוריים, זכאיים הם לשכר טרחה גם משטח זה על אף העברתו למדינה. מדובר בשכר טרחה המוערך בכ-350 מליון ₪. בנוסף, טענו המנהלים כי אותו הסכם משנת 2008 אינו חל על חלקה הצפוני של החלקה בה מפותחת היום תכנית תא/3700 אלא שהוא מתייחס לשטח בו שכן שדה דב בלבד.

במסגרת ההליך, בית משפט השלום בהרצליה דחה את טענות המנהלים וקבע כי המנהלים אינם זכאים לתשלום שכר טרחה מן המדינה עבור שטח קרקע אשר הועבר למדינה כתוצאה מהסכם 2008, וכן כי הבעלים הפרטיים אינם חבים בתשלומי מיסים חלף המנהלים, עבור הזכויות אשר ניתנות למנהלים כשכר טרחה מן הפרטיים. כן קבע, כי הסכם 2008 חל על כל החלקה ומשכך, מדינת ישראל זכאית לקבל חצי מזכויות הפרטיים גם בתכנית תא/3700. המנהלים הגישו שלושה ערעורים ובקשת רשות ערעור בגין החלטות אלו. הדיון בהם אוחד על ידי בית המשפט. בשבוע שעבר ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר אימץ את החלטת בית משפט השלום והוסיף את נימוקיו.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

באשר לשאלת שטחי המדינה בתוכנית תא/3700 תקף בית המשפט את העדרה של עדות מטעם המנהלים וציין כי המדינה הביאה עדות מהימנה, של גורמים אשר היו מעורבים בחתימת ההסכם, באשר לנוסח ההסכם ולפרשנותו. ממילא, קובע בית המשפט, כי מדובר בסעיף שניסוחו בהיר ואין ראיה לכך שהצדדים התכוונו ליצור חריגים בחלקה. באשר לשכר שטחת המנהלים חוזר בית המשפט וקובע כי למדינה קיים סעיף פטור משתלום שכר הטרחה וממילא ממועד קבלת השטחים המדינה היא זו המקדמת את התכנון. בשאלת המיסים שנגעה יותר לבעלים הפרטיים ולרצון המנהלים כי אלו ישאו בכל תשלום מס אשר יוטל עליהם בעתיד, מקבל בית המשפט את עמדת הבעלים הפרטיים וקובע כי כל פרשנות אחרת למעשה תביא להגדלת שכר הטרחה של המנהלים שממילא גבוה הוא ולא לכך התכוונו הצדדים.

לפסק דינה של סגנית הנשיא יהודית שבח הצטרפו השופטים יונה אטדגי ושלומית יעקובוביץ. בית המשפט חייב את המנהלים בהוצאות משפט בגובה 40,000 ₪ בעבור הערעור הראשון ו-70,000 ₪ בעבור הערעור השני, שיועברו למדינה. את המדינה ייצגו עורכות הדין קרן יוסט ומאיה לויאן מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).

פטיש שופט - כתב אישום - בית משפט
אילוסטרציה. צילום: pixabay

Back to top button